Ważniejsze determinanty rozwoju eurologistyki w euroregionach

Magdalena Ziętek

Abstract

Logistics, as a branch of science is one of the most dynamically developing branch. At the same time, in the days of European integration, an important role is played by cross-border areas. Undoubtedly, there is an interaction between these phenomena. The aim of this study was to investigate the relationship between the development of Eurologistics and Euroregions, how to shape the logistics activities in the border areas and what changes should be implemented to achieve proportional development. The analysis was performed on crossborder areas, where I showed the characteristics of these Euroregions, due to its logistics policy or predisposition to conduct it. The analysis shows that the problem is the uneven development of Eurologistics and Euroregions. A barrier in most cases is the sphere of communication and infrastructure, and the shortage of funding for the expansion and modernization of the logistics centers. In other cases, the barrier is politics, mainly from the eastern border bias, limiting the opportunities for business to entrepreneurs. There is also included the conclusion that in the long term underdeveloped Eurologistics is not a barrier for the Euroregions and it should be treated as a challenge.
Author Magdalena Ziętek (UEP)
Magdalena Ziętek,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsSignificant Determinants of the Development of the Eurologistics in Euroregions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No407
Pages109-119
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishLogistyka, Euroregiony, Rozwój
Keywords in EnglishLogistics, Euroregions, Development
Abstract in PolishLogistyka jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi nauki. Obecnie, w związku ze wzmożoną integracją europejską, coraz ważniejszą rolę odgrywają obszary transgraniczne. Niewątpliwie występuje interakcja pomiędzy tymi zjawiskami. Celem poniższej pracy jest przedstawienie zależności pomiędzy rozwojem eurologistyki a euroregionem oraz wykazanie, czy następuje ich spójny rozwój, czy może pogłębiają się dysproporcje. Przeprowadzona analiza odnosi się do obszarów transgranicznych. Wyszczególniono cechy charakterystyczne badanych euroregionów, ze względu na prowadzoną politykę logistyczną lub na występujące predyspozycje do funkcjonowania owej działalności. Przeprowadzona analiza wykazała, że problemem jest nierównomierny rozwój eurologistyki oraz euroregionów. W większości przypadków barierę stanowi sfera komunikacyjna oraz stan infrastruktury, a także niedobór nakładów finansowych na rozbudowę i modernizację ośrodków logistycznych. Natomiast znacznie mniejszą wagę ma bariera polityczna; głównie dotyczy to uprzedzeń zza wschodniej granicy, ograniczając możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców. Z przeprowadzonych analiz wyciągnięto wniosek, że w długookresowej perspektywie słabo rozwinięta eurologistyka nie stanowi bariery dla euroregionu, należy natomiast traktować ten problem jako wyzwanie.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.407.09
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruJabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?