Wpływ światowego kryzysu finansowego na dług publiczny Chin i Japonii

Olga Palczewska

Abstract

This paper examines the impact of the financial crisis on public debt in China and Japan through an analysis of domestic and foreign literature, reports by financial institutions, as well as the World Bank and the International Monetary Fund data. The first part of this paper presents the overall economic situation of the Asia-Pacific region during the financial crisis and its impact on the public finance sector debt of these countries. The debt was found to be lower not only than the average debt of OECD countries, but also lower than world debt. The second part of the article raises the issue of China's public debt. In the years 2008-2010 the amount of local debt in China more than doubled, and the highest increase was in 2009. The next part of the article addresses the issue of Japan's public debt. It has been shown that, as a result of the financial crisis, Japan's national debt increased in 2010 by 8.4% in comparison to 2008, but the impact of the crisis on public debt was smaller than in G7 countries.
Author Olga Palczewska (UEP)
Olga Palczewska,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Impact of the Global Financial Crisis on Public Debt in China and Japan
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No6
Pages24-41
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishdług publiczny, kryzys finansowy, zadłużenie Chin, zadłużenie Japonii
Keywords in Englishpublic debt, financial crisis, Japan’s public debt, China’s public debt
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie rzadko poruszanego w Polsce problemu zadłużenia sektora finansów publicznych dwóch największych gospodarek Azji. Na podstawie literatury krajowej i zagranicznej, raportów instytucji finansowych, danych Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego zbadano wpływ światowego kryzysu finansowego na zadłużenie sektora finansów publicznych Chin i Japonii. W artykule najpierw przedstawiono sytuację gospodarczą państw regionu Azji i Pacyfiku w okresie kryzysu finansowego i jej wpływ na zadłużenie sektora finansów publicznych tych państw. Stwierdzono, że zadłużenie to w wyrażeniu względnym było mniejsze nie tylko od średniego długu dla państw OECD, lecz także od średniego zadłużenia światowego. Następnie przeprowadzono analizę długu publicznego Chin. Udowodniono, że utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Chinach w okresie kryzysu nastąpiło kosztem zadłużenia jednostek samorządu lokalnego, które poprzez ogromne inwestycje infrastrukturalne pobudzały popyt wewnętrzny. W latach 2008-2010 wysokość tego zadłużenia wzrosła ponad dwukrotnie, a w samym 2009 roku, w stosunku do roku poprzedniego, dług lokalny wzrósł o 71,4%. Przedmiotem analizy w kolejnej części artykułu jest dług publiczny Japonii. Wykazano, że w wyniku kryzysu finansowego w 2010 roku, w porównaniu z rokiem 2008, dług publiczny Japonii wzrósł o 8,4%, a wpływ kryzysu na jego wzrost był mniejszy niż w państwach G7.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/02_palczewska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_02_palczewska.pdf 1.69 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?