Innowacje w strategiach komunikacji marketingowej

Bogna Pilarczyk

Abstract

While implementing their strategies, modern companies attempt to distinguish themselves by creating a product, a place where it is offered on the market, as well as communicating its value, in a way that no one has ever done before. This purpose can be best achieved through communication with various stakeholders (including, above all, the final buyers), which is an integral part of marketing strategy. The aim of these deliberations is to identify a company's innovative approach to creating marketing communication strategy at different stages of the process. Innovation is understood as a change, introducing novelties and is characteristic of the process of creating the marketing communication strategy. Its creators are considered to be innovators, as they recognize and create new ways for reaching the recipients of the messages. Due to the limited framework of the article, the author will analyze the design of communications messages, the choice of communication channels, media and the tools used in marketing communication strategies.
Author Bogna Pilarczyk (WZ / KSM)
Bogna Pilarczyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsInnovations in marketing communications strategies
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No4 [CD]
Pages123-129
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje, komunikacja marketingowa, przekaz,nowe media
Abstract in PolishWspółczesne przedsiębiorstwa, realizując przyjęte strategie, dążą do wyróżnienia się poprzez stworzenie produktu, miejsca jego oferowania na rynku a także komunikowania jego wartości w taki sposób, którego nikt wcześniej nie wykorzystał. Szczególne możliwości w tym zakresiestwarzakomunikacja z rożnymi podmiotami otoczenia, w tym przede wszystkim, z ostatecznymi nabywcami,będąca integralną częścią strategii marketingowej. Celem podjętych rozważań jest próba określenia innowacyjnego podejścia przedsiębiorstwa do tworzenia strategii komunikacji marketingowej na rożnych etapach tego procesu. Innowacja rozumiana jako zmiana, wprowadzenie nowości, jest charakterystyczna dla procesu tworzenia strategii komunikacji marketingowej, a twórcy tych strategii uchodzą za innowatorów, bo rozpoznają i tworzą nowe sposoby dotarcia do odbiorcy komunikatów. Ze względu na ograniczone ramy artykułu analizie poddano projektowanie przekazów, wybór kanałów komunikacji i mediów wykorzystywanych w strategiach komunikacji marketingowej.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?