The Effect of Rosemary Extract on the Sensory Quality of Flaxseed Oil During Storage

Maria Sielicka , Maria Małecka

Abstract

The aim of the study was to evaluate the effect of rosemary extract on the sensory quality of flaxseed oil during storage in practical storage conditions (at room and refrigerator temperature). The flaxseed oil with 0.05% rosemary extract, 0.02% BHT and control sample were subjected to a regular sensory analysis. The intensity of bitter taste, nutty, oxidized and grassy flavours was evaluated with the use of a quantitative descriptive analysis (QDA) by a trained sensory panel. The addition of rosemary extract and BHT in the amount of 0.05% and 0.02%, respectively, to the fresh flaxseed oil did not cause a statistically significant change in its taste perception. Storage in practical conditions revealed beneficial effects of these substances on the sensory quality of the oil as compared to the control samples. The addition of rosemary extract periodically lowered the intensity of a bitter taste. The addition of BHT delayed the appearance of an unacceptable level of bitterness, and thus extended the shelf-life of flaxseed oil by 14 days at room temperature and 28 days under refrigerator storage.
Author Maria Sielicka (WT / KTAS)
Maria Sielicka,,
- Department of Food Commodity Science
, Maria Małecka (WT / KTAS)
Maria Małecka,,
- Department of Food Commodity Science
Other language title versionsWpływ dodatku ekstraktu z rozmarynu na jakość sensoryczną oleju lnianego podczas przechowywania
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No7
Pages88-103
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polisholej lniany tłoczony na zimno, jakość sensoryczna, smak gorzki, ekstrakt z rozmarynu, metoda ilościowej analizy opisowej, przechowywanie
Keywords in Englishcold-pressed fl axseed oil, sensory quality, bitter taste, rosemary extract, quantitative descriptive analysis, storage
Abstract in PolishCelem badania była ocena wpływu dodatku ekstraktu z rozmarynu na jakość sensoryczną oleju lnianego podczas przechowywania w warunkach praktycznego składowania (w temperaturze pokojowej i chłodniczej). Olej lniany z dodatkiem 0,05-procentowego ekstraktu rozmarynu z dodatkiem 0,02-procentowego BHT oraz próbkę kontrolną poddano badaniom sensorycznym przy udziale przeszkolonego zespołu oceniającego. Oceniano intensywność smaku gorzkiego oraz nuty orzechowej, utlenionej i trawiastej z zastosowaniem metody ilościowej analizy opisowej (QDA). Dodatek ekstraktu z rozmarynu w ilości 0,05% oraz BHT w ilości 0,02% do oleju lnianego nie spowodował sensorycznie wyczuwalnej różnicy w smaku w porównaniu z próbką oleju lnianego bez dodatku na początku eksperymentu. W trakcie przechowywania w warunkach praktycznego składowania stwierdzono korzystny wpływ tych substancji na jakość sensoryczną oleju. Dodatek ekstraktu z rozmarynu okresowo obniżył intensywność smaku gorzkiego, a dodatek BHT opóźnił osiągnięcie nieakceptowanego poziomu gorzkości i tym samym wydłużył trwałość oleju lnianego o 14 dni w przypadku składowania w temperaturze pokojowej oraz o 28 dni w warunkach chłodniczych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.7.7
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/07_sielicka.pdf
Languageen angielski
File
SOEP_2017_07_sielicka.pdf 267.85 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?