Comparison of dietary fiber content and antioxidant activity of powdered wheat (triticum aestivum l.) and barley (hordeum vulgare l.) grass

Justyna Kiewlicz , Paulina Malinowska

Abstract

Young cereal leaves due to the high content of various bioactive compounds has been used as herbal medicine in treatment of various dysfunctions such as obesity, ulcers, diabetes, some cancers, high blood pressure, gastritis, liver and pancreas problems, eczema, asthma, anaemia and chronic fatigue. The main bioactive compounds isolated from cereal grasses are alkaloids, tannins, saponins, phenolic antioxidants, terpenoids, and cardiac glycosides. Young cereal leaves provide also high amounts of vitamin C, vitamin A, B-complex vitamins, potassium, magnesium, calcium, zinc and iron. Therefore food and food supplements made of young cereal leaves are considered as growing part of functional food market. Numerous clinical and epidemiological studies have shown that intake of dietary fiber contributes to prevention of cancer, obesity, type two diabetes and cardiovascular disease. Another researches have shown that consumption of products rich in dietary antioxidants causes similar effects. Consequently it is very preferable to provide appropriate level of these components with the diet. Cereal grasses, like cereal grain, fruits, vegetables and legume seeds, can be considered as a rich source of dietary fiber and antioxidants. In this study the dietary fiber content and antioxidant activity of powdered barley (Hordeum vulgare L.) grass and powdered wheat (Triticum aestivum L.) grass was compared. The contents of total dietary fiber and of soluble and insoluble fraction were determined using an Asp’s method. Antioxidant activity was evaluated by popular in vitro methods such as TEAC assay and FRAP assay. The obtained results have shown that powdered barley grass contains a little more (35.08 g/100g d.m.) total dietary fiber than powdered wheat grass (31.02 g/100 g d.m.). However powdered wheat grass have demonstrated stronger antioxidant activity.
Author Justyna Kiewlicz (WT / KTiAI)
Justyna Kiewlicz,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Paulina Malinowska (WT / KTiAI)
Paulina Malinowska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Pages38-48
Publication size in sheets0.5
Book Śmigielska Hanna (eds.): Current trends in commodity science : food safety and analysis of bioactive substances, 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 978-83-948206-1-9, 202 p.
Keywords in Polishbłonnik pokarmowy, właściwości przeciwutleniające, sproszkowany młody jęczmień, sproszkowana młoda pszenica
Keywords in Englishdietary fiber, antioxidant activity, wheat grass, barley grass, cereals
Abstract in PolishMłode liście zbóż ze względu na wysoką zawartość różnych składników bioaktywnych wykorzystywane są w medycynie naturalnej w leczeniu licznych dysfunkcji, takich jak otyłość, wrzody, cukrzyca, niektóre odmiany raka, nadciśnienie, nieżyt żołądka, choroby wątroby i trzustki, egzema, astma, anemia i chroniczne zmęczenie. Do głównych składników bioaktywnych wyizolowanych z liści zbóż zalicza się alkaloidy, taniny, saponiny, związki fenolowe, terpeny i glikozydy nasercowe. Młode liście zbóż dostarczają dużych ilości witaminy C, witaminy A, witamin z grupy B, potasu, magnezu, wapnia, cynku i żelaza. Z tego powodu grupa produktów obejmująca żywność i suplementy diety wytworzone z 48 młodych liści zbóż jest rozpatrywana jako rozwijająca się część rynku żywności funkcjonalnej. Liczne badania kliniczne i epidemiologiczne wykazały, że spożywanie błonnika pokarmowego, podobnie jak przyjmowanie produktów bogatych w przeciwutleniacze przyczynia się do zapobiegania nowotworom, otyłości, cukrzycy typu drugiego i chorobom układu sercowo-naczyniowego. Trawy zbóż, podobnie jak ziarna zbóż, warzywa, owoce i nasiona roślin strączkowych mogą być rozpatrywane jako bogate źródło błonnika pokarmowego i przeciwutleniaczy. W niniejszej pracy dokonano porównania zawartości błonnika pokarmowego oraz aktywności przeciwutleniającej sproszkowanych liści młodego jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i sproszkowanych liści pszenicy (Tritticum aestivum L.). Zawartość błonnika pokarmowego oraz jego frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej oznaczono metodą Asp’a. Do oceny właściwości przeciwutleniających próbek wykorzystano popularne metody in vitro, takie jak test FRAP i test TEAC. Uzyskane wyniki wskazują, że sproszkowane liście młodego jęczmienia charakteryzują się nieco wyższą zawartością błonnika pokarmowego (35.08 g/100g s.m.) niż sproszkowane liście młodej pszenicy (31.02 g/100 g s.m.). Sproszkowane liście młodej pszenicy wykazywały natomiast wyższą aktywność przeciwutleniającą niż sproszkowane liście młodego jęczmienia.
URL https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiC0PKj9ZjbAhXLCiwKHdH5BMcQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fue.poznan.pl%2Fdata%2Fupload%2Farticles%2F20170918%2F20860470214250919%2Ffood-safety-and-analysis.pdf&usg=AOvVaw3-YgPwfvYV4IbOPfXRTuD9
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?