Wpływ wybranych aspektów polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na ich rozwój - próba oceny na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich

Marcin Wiśniewski , Natalia Łukaszewska

Abstract

The local government plays a huge role in supporting local development. In this paper, the authors present the results of conducted research concerning the impact of selected aspects of financial policy of the local government units on their development on the example of cities affiliated with the Union of Polish Metropolises. Therefore, firstly, they construct a synthetic indicator of local development and use it to assess the relative development of the analyzed cities. Then, they measure the relationship between the level of the cities’ relative development in the years 2007−2012 and the values of major categories of the units’ financial management in those years (per capita), in particular the amount of their debt, total and investment expenses, and expenditures on individual groups of local government tasks.
Author Marcin Wiśniewski (WE / KTPiPP)
Marcin Wiśniewski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
, Natalia Łukaszewska
Natalia Łukaszewska,,
-
Other language title versions The impact ofselected aspects ofthe fiancial policy oflocal government units on their development: An attempt ofevaluation on the example ofthe cities ofthe Union of Polish Metropolises
Journal seriesStudia Regionalne i Lokalne, ISSN 1509-4995, (B 14 pkt)
Issue year2015
Vol62
No4
Pages25-43
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishrozwój lokalny samorząd terytorialny gospodarka finansowa samorządu terytorialnego wielowymiarowa analiza porównawcza zmienna syntetyczna
Keywords in Englishlocal development local government financial management of local government multidimensional comparative analysis synthetic variable
ASJC Classification3300 General Social Sciences
Abstract in PolishJednostki samorządu terytorialnego odgrywają ogromną rolę we wspieraniu rozwoju lokalnego. W niniejszym artykule podjęto próbę zbadania wpływu wybranych aspektów polityki finansowej JST na poziom ich rozwoju – na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich. W tym celu najpierw skonstruowano syntetyczny miernik rozwoju lokalnego i za jego pomocą oceniono, relatywnie, rozwój badanych miast. Następnie poddano analizie zależności między wartościami przyjętego względnego miernika rozwoju miast w latach 2007–2012 a kształtowaniem się wybranych kategorii charakteryzujących gospodarkę finansową JST w tych latach (w przeliczeniu na mieszkańca), w szczególności wysokości ich zadłużenia, wydatków ogółem, wydatków majątkowych, a także wydatków na poszczególne grupy zadań powierzonych do realizacji samorządowi terytorialnemu.
DOIDOI:10.7366/1509499546202
URL http://www.studreg.uw.edu.pl/article.php?id=671
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.162
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?