HOMALS - wielowymiarowa analiza korespondencji jako metoda konstrukcji skali pomiarowej w badaniach marketingowych

Piotr Tarka

Abstract

The objective of the article is to present the results of applied multiple correspondence analysis procedure (MCA) (known as the analysis of homogeneity - HOMALS) in the context of development of a synthetic scale, representing the latent variable that was based on the consumers' personal hedonic values. This procedure was also applied in the analysis in order to find the optimal quantification of particular categories of the qualitative observed variables. All the results obtained have been interpreted in the context of empirical possibilities of scaling consumers' personal values.
Autor Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka
- Katedra Badań Rynku i Usług
Inne wersje tytułuHOMALS - Multiple Correspondence Analysis as the Method for Measurement Scale Construction in Marketing Research
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr336
Paginacja129-139
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimwielowymiarowa analiza korespondencji MCA - HOMALS, skala pomiarowa
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie procedury wielowymiarowej analizy korespondencji (MCA) (znanej jako analiza homogeniczności - HOMALS) w kontekście budowy skali reprezentującej syntetyczną zmienną ukrytą wartości hedonistycznych u konsumentów. Zastosowana procedura w analizie miała na celu znalezienie optymalnej kwantyfikacji poszczególnych kategorii zmiennych jakościowych. Wyniki, jakie otrzymano, zostały empirycznie zinterpretowane w kontekście możliwości skalowania wartości osobowych konsumentów.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-09-21)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruBadania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?