HOMALS - wielowymiarowa analiza korespondencji jako metoda konstrukcji skali pomiarowej w badaniach marketingowych

Piotr Tarka

Abstract

The objective of the article is to present the results of applied multiple correspondence analysis procedure (MCA) (known as the analysis of homogeneity - HOMALS) in the context of development of a synthetic scale, representing the latent variable that was based on the consumers' personal hedonic values. This procedure was also applied in the analysis in order to find the optimal quantification of particular categories of the qualitative observed variables. All the results obtained have been interpreted in the context of empirical possibilities of scaling consumers' personal values.
Author Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsHOMALS - Multiple Correspondence Analysis as the Method for Measurement Scale Construction in Marketing Research
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No336
Pages129-139
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwielowymiarowa analiza korespondencji MCA - HOMALS, skala pomiarowa
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie procedury wielowymiarowej analizy korespondencji (MCA) (znanej jako analiza homogeniczności - HOMALS) w kontekście budowy skali reprezentującej syntetyczną zmienną ukrytą wartości hedonistycznych u konsumentów. Zastosowana procedura w analizie miała na celu znalezienie optymalnej kwantyfikacji poszczególnych kategorii zmiennych jakościowych. Wyniki, jakie otrzymano, zostały empirycznie zinterpretowane w kontekście możliwości skalowania wartości osobowych konsumentów.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 11-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-12)
Additional fields
Tytuł numeruBadania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?