Potencjał intuicyjny jako kompetencja współczesnego menedżera

Kamila Malewska

Abstract

The aim of this paper is to indicate that intuitive potential is a significant managerial competence. The article consists of three principal parts. The first part presents changes that have taken place in the work conditions of contemporary managers, which have resulted in a transformation of managerial behaviour and roles. Moreover, the author presents the desired competences of modern managers which correspond to the mentioned changes. The author argues that these competences require the possession and use of intuitive managerial potential. In the next part of the article the author defines the ambiguous notion of intuition and indicates its characteristics, which distinguish it from rational analysis. In the final part the author attempts to compare selected characteristics of managerial competence and intuitive potential to demonstrate a convergence between these categories.
Author Kamila Malewska (WZ / KTOiZ)
Kamila Malewska,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsIntuitive Potential as a Modern Managerial Competence
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No10
Pages90-103
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkompetencje menedżerskie, potencjał intuicyjny
Keywords in Englishmanagerial competence, intuitive potential
Abstract in PolishCelem referatu jest podjęcie dyskusji nad problematyką potencjału intuicyjnego jako istotnej kompetencji współczesnego menedżera. Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano zmiany uwarunkowań pracy menedżerów, których konsekwencją jest transformacja zachowań oraz ról menedżerskich. Ponadto przedstawiono odpowiadające tym zmianom pożądane kompetencje menedżera, udowadniając, że związane są one z koniecznością posiadania i wykorzystywania przez menedżerów ich potencjału intuicyjnego. Następnie zdefiniowano pojęcie intuicji oraz określono jej cechy charakterystyczne odróżniające ją od racjonalnej analizy. W końcowej części artykułu podjęto próbę zestawienia pojęć kompetencji menedżera oraz potencjału intuicyjnego w celu wykazania zbieżności między tymi kategoriami.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/05_malewska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_05_malewska.pdf 128.18 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?