Potrzeba zmian w modelu rozwoju rolnictwa a finansowanie celów w budżecie rolnym Polski po 2005 roku

Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

The purpose of the article was to assess how noticeable changes in the structure of the agricultural budget expenditure in Poland after EU integration on individual budgetary titles are consistent with the assumptions of the paradigm of sustainable de- velopment of agriculture, and thereby contribute to the transformation of agricultural structures. It was pointed out that there are changes in the current model of agricultural development. This is reflected even in the activities that are carried out and financed by the budget. In addition to purely economic issues (production), supports the pro-social and pro-environmental action. It is as if compensating effect the shortcomings that brought the industrial model of agriculture, and which are of real and concrete to meet the needs of the new paradigm of agricultural development.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No218
Pages113-132
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishmodel rozwoju rolnictwa, budżet rolny
Keywords in Englishmodel of agricultural development, agricultural budget
Abstract in PolishCelem artykułu była ocena,na ile zmiany zauważalne w strukturze wydatków budżetu rolnego w Polsce po integracji z UE na poszczególne tytuły budżetowe są zbieżne z założeniami paradygmatu zrównoważonego rozwoju rolnictwa, a tym samym czy przyczyniają się do przekształceń struktur rolnych. Wskazano,iż zachodzą zmiany w dotychczasowym modelu rozwoju rolnictwa. Przejawia się to chociażby w działaniach, które są realizowane i finansowane ze środków budżetowych. Oprócz kwestii czysto ekonomicznych (produkcyjnych) wspiera się działania prospołeczne oraz prośrodowiskowe. Jest to niejako efekt kompensacji niedostatków, które przyniósł model rolnictwa industrialnego, a które budzą realne i konkretne do spełnienia potrzeby w ramach nowego paradygmatu rozwoju rolnictwa.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/08_18.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?