Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy - przykład gospodarki turystycznej

Marlena Bednarska , Marcin Olszewski

Abstract

In today's, characterised by increasingly fierce competition economy, employees are focal to the process of tourism service brand building. If companies wish to gain a competitive advantage through attracting and retaining the best available human capital, they should engage in the process of placing an image of being a great place to work in the minds of current and potential hires. The objective of the paper is to analyse the dimensions of the company employment image in the tourism industry and to identify factors which influence the perception of the tourism organisation attractiveness as a workplace by potential employees. The study was conducted on the group of 351 students in Poznan. Research revealed that potential employees do not believe that careers in tourism will offer them values they find important. It was also found that tourism company employment image is affected by individual and organisational factors, the latter having more predictive power.
Author Marlena Bednarska (WGM / KT)
Marlena Bednarska,,
- Department of Tourism
, Marcin Olszewski (WGM / KT)
Marcin Olszewski,,
- Department of Tourism
Other language title versionsDeterminants of Employer Image: A Case of the Tourism Industry
Journal seriesEkonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, ISSN 0137-3056, (B 13 pkt)
Issue year2014
No36
Pages5-21
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishwizerunek pracodawcy, potencjalni pracobiorcy, przedsiębiorstwo turystyczne
Keywords in Englishemployer image, potential employees, tourism company
Abstract in PolishUmacnianie pozycji rynkowej współczesnego przedsiębiorstwa wymaga pozyskania kompetentnych i zaangażowanych pracowników, którzy umożliwią sprawne osiąganie krótko- i długoterminowych celów. Możliwości rekrutacji odpowiednich kadr i utrzymania stabilności załogi zależą od atrakcyjności firmy na rynku pracy. Celem artykułu jest określenie wizerunku przedsiębiorstw turystycznych jako pracodawców oraz identyfikacja determinant zróżnicowania postrzegania atrakcyjności pracy w turystyce. Dzięki badaniom pierwotnym przeprowadzonym na grupie 351 studentów w Poznaniu wykazano, że w opinii potencjalnych pracobiorców podmioty gospodarki turystycznej nie są w stanie spełnić ich oczekiwań jako pracodawcy w żadnym z badanych aspektów. Stwierdzono także, że wizerunek pracodawców w turystyce zależy od czynników indywidualnych i organizacyjnych, przy czym czynniki organizacyjne są źródłem silniejszego zróżnicowania.
URL http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/729
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?