Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego

Bogumiła Leszczyńska-Konczanin

Abstract

The accounting system of the local government is determined by the specific of their performance. The accounting system of these units must be created not only on the basis of the principles determined by The Accounting Act, but also according to the principles established especially for these units. Accounting system is an essential tool for the effective management of both parties, companies and local government units. A lot of financial and non-financial reports must be generated in the process of management. To achieve planned effectiveness and efficiency both parties, companies and local government units, are forced to create management accounting system going over the financial data, covering all aspects of the performance. An example of such a solution might be - created originally for companies - balanced scorecard. The implementation of such a card for local government units, included theirs visions, missions and objectives correlated with the established system of measurable and realistic indicators should provide the improvement of the quality of the public tasks' performing. For the sufficiency of accounting system, sufficient software is also required
Author Bogumiła Leszczyńska-Konczanin (UEP)
Bogumiła Leszczyńska-Konczanin,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsAccounting and Management Accounting for Local Government
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2015
No120
Pages53-66
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishuregulowania prawne, rachunkowość, sprawozdania finansowe, efektywność, skuteczność, monitorowanie wyników
Keywords in Englishlegal requirements, accounting, financial reporting, effectiveness, efficiency, monitoring results
Abstract in PolishSystem rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego (jst) zdeterminowany jest specyfiką ich działalności. System rachunkowości tych jednostek jest budowany nie tylko w oparciu o zasady ogólne określone Ustawą o rachunkowości, ale również z wykorzystaniem szczegółowych zasad rachunkowości uwzględniających specyfikę działalności jst. System rachunkowości jest istotnym narzędziem skutecznego zarządzania zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek samorządu terytorialnego. W procesie zarządzania musi być generowany szereg sprawozdań i raportów, finansowych i niefinansowych. Uzyskiwanie planowanej efektywności i skuteczności działalności wymusza zarówno na przedsiębiorstwach, jak i na samorządach stworzenie systemu rachunkowości zarządczej wykraczającego znacznie poza kwestie danych finansowych, obejmującego wszystkie aspekty działalności. Przykładem takiego rozwiązania może być - stworzona pierwotnie dla przedsiębiorstw - strategiczna karta wyników. Stworzenie takiej karty dla jst, w której ujęte zostaną: wizja, misja i cele jst wraz z ustalonym systemem mierzalnych i realnych wskaźników - służyć powinno poprawie jakości realizacji zadań publicznych. Duże znaczenie dla sprawności funkcjonowania systemu rachunkowości mają nowoczesne systemy informatyczne
DOIDOI:10.18276/epu.2015.120-04
URL https://wnus.edu.pl/epu/file/article/download/1586.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRachunkowość i controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?