Znaczenie zewnętrznych źródeł wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw budowlanych

Marcin Soniewicki

Abstract

Today's Economy is often called knowledge based economy what implies large influence of mentioned resource on companies. This issue is rarely examined in "classic" industries such as construction industry. This article is going to partially fill this research gap. In the article results of empirical, quantitative research were used, in which 130 construction companies operating in Poland were examined. The research results show that two variables - external knowledge gain intensity by construction companies and number of external knowledge sources they use are positively correlated with competitive position of these firms. Taking into account low average level of external knowledge gain among construction companies, the intensification of activities in this area might be relatively simple recipe for their success.
Author Marcin Soniewicki (WGM / KMM)
Marcin Soniewicki,,
- Department of International Marketing
Journal seriesOrganizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, ISSN 1899-6116, (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (38)
Pages125-138
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzarządzanie wiedzą, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, branża budowlana, budownictwo
Keywords in Englishknowledge management, knowledge resources, competitive advantage, construction company
Abstract in PolishDzisiejsza gospodarka często jest określana gospodarką opartą na wiedzy, co implikuje duży wpływ wspomnianego zasobu na podmioty gospodarcze. Zagadnienie to rzadko jest badane w branżach "klasycznych", takich jak budownictwo. Niniejsza publikacja ma na celu częściowe zapełnienie tej luki badawczej. W artykule wykorzystano wyniki empirycznego badania ilościowego, w którym zbadano 130 przedsiębiorstw budowlanych działających na terenie Polski. Odkryto, że dwie zmienne - ogólna intensywność pozyskiwania zewnętrznej wiedzy przez przedsiębiorstwa budowlane, a także liczba wykorzystywanych przez nie zewnętrznych źródeł wiedzy są pozytywnie skorelowane z poziomem ich konkurencyjności. Uwzględniając przeciętnie niską intensywność pozyskiwania zewnętrznej wiedzy w budownictwie, rozwój tych działań może być relatywnie prostą receptą na sukces.
DOIDOI:10.29119/1899-6116.2017.38.8
URL http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/01/08-Soniewicki-KN38.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?