Strategiczne kierunki rozwoju regionu w warunkach stabilnej i niestabilnej dynamiki rozwoju gospodarczego

Anna Bernaciak

Abstract

Evolutionary economics and systems theory show that the natural state of the economy is a state of dynamic disequilibrium, which parameters change over time. As a result, it is possible occurrence of stable and unstable dynamics of economic development. While the stability limits the movement in the new direction, instability opens new possibilities and contributes to the creation of dynamic structures. Identification of the phenomenon of instability in the region's economy as well as laying out the strategic directions of its development in conditions of unstable dynamic can be a key element in building regional competitive advantage. The aim of the article is the presentation of ways of identification instability in regional dynamics and demands for development of regional strategies in conditions of unstable dynamics.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsStrategic Directions of Regional Development under Conditions of Stable and Unstable Dynamics of Economic Development
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No10 [CD]
Pages35-44
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRozwój regionalny, Dynamika rozwoju regionalnego, Rozwój gospodarczy, Dynamika gospodarki, Teoria systemów, Polityka regionalna
Keywords in EnglishRegional development, Regional development dynamics, Economic development, Economy dynamics, Theory of systems, Regional policy
Abstract in PolishEkonomia ewolucyjna i teoria systemów dowodzą, że naturalnym stanem gospodarki jest stan dynamicznej nierównowagi, którego parametry zmieniają się w czasie. W efekcie możliwe jest występowanie stabilnej i niestabilnej dynamiki rozwoju gospodarczego. Podczas gdy stabilność ogranicza ruchy w nowych kierunkach, niestabilność otwiera nowe przestrzenie możliwości i przyczynia się do powstawania dynamicznych struktur. Identyfikacja zjawisk niestabilności w gospodarce regionu oraz wytyczanie strategicznych kierunków jego rozwoju w warunkach niestabilnej dynamiki może być kluczowym elementem budowania regionalnej przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest prezentacja sposobów identyfikacji zjawisk niestabilności oraz postulatów w zakresie kształtowania strategii regionalnych w warunkach niestabilnej dynamiki.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?