Rheological Properties of Selected Hair Conditioners

Paulina Sadowska , Ryszard Zieliński

Abstract

In this work we have studied the effect temperature on rheological properties of several samples of hair conditioners. The measurements were carried out over the temperature range between 22 and 42oC. Our experimental data were described in terms of rheological model proposed by Ostwald and de Waele. It was observed that all samples exhibit a non-Newtonian behavior over the temperature range tested. It was found that the hair conditioners can be classified as a pseudoplastic fluid at each temperature. Moreover, the value of the apparent viscosity of the tested hair conditioners nonlinearly decreases with the increase in temperature.
Autor Paulina Sadowska ()
Paulina Sadowska
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
, Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Inne wersje tytułuWłaściwości reologiczne wybranych odżywek do włosów
Tytuł czasopisma/seriiTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr2 (47)
Paginacja85-93
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimreologia, odżywka do włosów, lepkość, jakość
Słowa kluczowe w języku angielskimrheology, hair conditioner, viscosity, quality
Streszczenie w języku polskimW niniejszej pracy badano wpływ temperatury na właściwości reologiczne wybranych od-żywek do włosów. Pomiary przeprowadzono w zakresie temperatur od 22 do 42oC. Otrzyma-ne dane doświadczalne opisywano z wykorzystaniem reologicznego modelu zaproponowane-go przez Ostwalda de Waelego. Zaobserwowano, że w całym badanym zakresie temperatur wszystkie badane odżywki do włosów wykazują właściwości płynów nieniutownskich. Stwierdzono, że badane odżywki do włosów można sklasyfikować jako płyny pseudopla-styczne w każdej temperaturze. Wartość lepkości pozornej badanych odżywek do włosów maleje nieliniowo ze wzrostem temperatury.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2016.02.09
Języken angielski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2021-01-14)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?