Rola blogerów w kreowaniu produktów i usług wspierających zrównoważoną konsumpcję

Bartosz Mazurkiewicz

Abstract

The blogosphere plays the ever growing role in shaping consumer attitudes. Bloggers advise people, inter alia, how to eat, dress, practise sport, what to read, what music listen to and what colours the house walls should have in order to improve dwellers' wellbeing. A consequence of the growth of popularity of blogs is the greater and greater recognisability of blogs authors as well as the interest in the very authors of blogs. An aim of considerations is to examine the existing on the Internet, Polish-language blogs devoted to nutrition, from the point of view of problems of sustainable consumption. The author analysed the contents of blogs, accessibility of the information related to sustainable consumption as well as the way of that information exposition. He also assessed the way of communicating the posted information. Studies of the literature and the carried out analysis will allow for identification of the gaps related to a proper handling of the contents on the Internet connected with sustainable consumption
Author Bartosz Mazurkiewicz (WZ / KSM)
Bartosz Mazurkiewicz,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsThe Role of Bloggers in Creating Products and Services Supporting Sustainable Consumption
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2016
No1 (360)
Pages84-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważona konsumpcja, blog, media społecznościowe
Keywords in Englishsustainable consumption, blog, social media
Abstract in PolishBlogosfera odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu postaw konsumenckich. Blogerzy radzą ludziom m.in. jak jeść, ubierać się, uprawiać sport, co czytać, jakiej muzyki słuchać i jakie kolory powinny mieć ściany domu, aby poprawiać samopoczucie mieszkańców. Konsekwencjami wzrostu popularności blogów jest coraz większa rozpoznawalność autorów blogów oraz zainteresowanie samymi autorami blogów. Celem rozważań jest zbadanie istniejących w Internecie, polskojęzycznych blogów poświęconych odżywianiu, pod kątem problematyki zrównoważonej konsumpcji. Analizie poddano treść blogów, dostępność informacji związanych ze zrównoważoną konsumpcją oraz sposób eksponowania tychże informacji. Ocenie poddano również sposób komunikowania zamieszczanych informacji. Studia literaturowe oraz przeprowadzona analiza pozwolą na zidentyfikowanie luk związanych z odpowiednim przekazywaniem treści w Internecie związanych ze zrównoważoną konsumpcją.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171437596
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?