Bequests as a motive for saving up for old age

Iwona Olejnik

Abstract

The main goal of this article is to describe the attitudes towards bequests as the motive for saving up for old age. The article reports the results of our own qualitative and quantitative research. The reasons for additional, voluntary saving up for old age, as seen in the conducted qualitative study are: creating a safety net against illnesses that often inevitably come with ageing, a wish to fulfill one’s dreams when retired, consumption smoothing during the entire lifetime, leaving a bequest, possession of savings with no particular aim and the lack of trust in the state pension system. For making voluntary savings for old age the most significant are the will to keep the current standard of life and creating a safety net against an illness. Definitely less significant is saving for the sake of it and leaving a bequest. Taking into consideration the factors contributing to gathering means for bequests, the research results indicate that most frequently several motives co-occur. Even if respondents declare a clear motive, for instance the altruistic one, they will still indicate conditions that limit the fully selfless transfer of their wealth
Author Iwona Olejnik (WZ / KBRiU)
Iwona Olejnik,,
- Department of Research Markets and Services
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2015
No1 (33)
Pages31-42
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishtransfery międzypokoleniowe, oszczędzanie na starość, spadki
Keywords in Englishintergenerational transfers, savings for old age, bequests
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie postaw wobec spadku jako jednego z motywów oszczędzania na starość. W artykule wykorzystano wyniki własnych badań jakościowych i ilościowych. Przyczynami dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na okres starości są: zabezpieczenie na wypadek chorób, które często nieuchronnie pojawiają się wraz z wiekiem, chęć realizacji na emeryturze własnych marzeń, wygładzenie konsumpcji w całym okresie swojego życia, pozostawienie spadku, posiadanie oszczędności bez wyraźnie sprecyzowanego celu oraz brak zaufania do państwowego systemu emerytalnego. Największe znaczenie dla tworzenia dobrowolnych oszczędności na starość posiadają chęć utrzymania dotychczasowego standardu życia oraz zabezpieczenie na wypadek choroby. Zdecydowanie mniejsze znaczenie odgrywa oszczędzanie dla samego faktu oszczędzania oraz pozostawienie spadku. Biorąc pod uwagę motywy skłaniające do gromadzenia zasobów przeznaczonych na spadek, wyniki badań wskazują, że najczęściej są one łączone. Nawet jeśli respondenci deklarują wyraźny motyw np. altruistyczny, to i tak wskazują na warunki ograniczające całkowicie bezinteresowne przekazanie swojego majątku
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-aaa70073-5261-42fb-8443-64cf191ec58f
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?