Celebrity endorsement w reklamie produktów żywnościowych. Znaczenie narodowości i typu gwiazdy w kształtowaniu zaufania i preferencji konsumentów

Ewa Jerzyk

Abstract

The article shows the importance of supporting the stars participating in the advertising messages of brands and products in the perception of Polish consumers. The author examines the impact of the celebrity, its nationality and image reception and perception supported by its brands and products. The article uses the results of surveys on the perception of celebrity endorsement, which showed that the nationality of the star, the type of celebrity support (expert, actor, sportsman) has a significant impact on the reception of the image of brands and products. In addition, record test results show that the effectiveness of the endorsement for food products is shaped by the belief consumers about the positive impact on Polish celebrity to Polish brand. We can say that there is a specific consumer ethnocentrism which, in relation to a celebrity endorsement is characterized by a preference for native celebrities, both athletes and actors who are perceived as more credible, more attractive and simply closer to customers.
Author Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsCelebrity endorsement in advertisements of food. The importance of nationality and type of celebrity in the formation of trust and consumer preferences
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No6 [CD]
Pages291-303
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishcelebryci, produkty żywnościowe, narodowość, endorsement
Keywords in Englishcelebrities, food, nationality, endorsement
Abstract in PolishArtykuł przedstawia znaczenie wsparcia gwiazdy (ang. celebrity endorsement) uczestniczącej w przekazach reklamowych marek i produktów żywnościowych w percepcji polskich konsumentów. Autorka analizuje wpływ gwiazdy (celebryty), jej narodowości i wizerunku na odbiór i postrzeganie wspieranych przez nią marek i produktów żywnościowych. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych dotyczących percepcji celebrity endorsement, które wykazały, że narodowość gwiazdy i typ wsparcia celebryckiego (ekspert, aktor, sportowiec, gwiazda) mają istotny wpływ na odbiór wizerunku marek i produktów. Ponadto zgromadzone wyniki badań dowodzą, że efektywność endorsementu w przypadku produktów żywnościowych kształtowana jest przekonaniem konsumentów o pozytywnym wpływie polskiego celebryty na polską markę. Można powiedzieć, że istnieje specyficzny etnocentryzm konsumencki, który w odniesieniu do celebrity endorsement charakteryzuje się preferencją rodowitych celebrytów, zarówno sportowców, jak i aktorów, którzy są postrzegani jako bardziej wiarygodni, atrakcyjniejsi i po prostu bliżsi odbiorcom.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Etnocentryzm_konsumencki_MiR_nr_6_2014.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?