Wybory strategiczne przedsiębiorstw w kontekście rozwoju potencjału innowacyjności

Piotr Bartkowiak , Jacek Jóźwiak

Abstract

The subject of reflections presented in the article is the issue of strategic choices made by companies for strengthening the innovation potential. Brief analysis of the importance of innovation and companies development issue are the starting points of the article. The core part of the article presents a case study demonstrating the fusion of military industry companies in Poland. One of the most important purpose of this project was creating resources which were necessary to improve effectivity of weapon's designing processes and effectivity of introducing innovate military products to military market. Concluding part of the article shows benefits that the integration brought to companies.
Autor Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
, Jacek Jóźwiak - Mesko SA Skarżysko-Kamienna
Jacek Jóźwiak
-
Inne wersje tytułuStrategic choices of companies in the context of development of innovation potential
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr48/3
Paginacja281-293
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskiminnowacje, potencjał innowacyjności, wybory strategiczne, fuzja przedsiębiorstw
Słowa kluczowe w języku angielskiminnovations, potential for innovation, strategic choices, merger of enterprises
Streszczenie w języku polskimRozważania zaprezentowane w opracowaniu dotyczą problematyki wyborów strategicznych przedsiębiorstw, podejmowanych w praktyce dla umacniania potencjału innowacyjności. Punktem wyjścia jest syntetyczne omówienie znaczenia innowacji oraz zagadnienia rozwoju przedsiębiorstw. W zasadniczej części artykułu przedstawiono natomiast studium przypadku, ukazujące fuzję przedsiębiorstw branży zbrojeniowej w Polsce. Jednym z najważniejszych celów tego przedsięwzięcia było zbudowanie zasobów niezbędnych dla poprawy efektywności procesów projektowania i wprowadzenia na rynek uzbrojenia innowacyjnych wyrobów militarnych. W podsumowaniu przedstawiono korzyści, jakie przyniosła integracja tych przedsiębiorstw.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.48/3-23
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/367/article/6163/
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?