Znaczenie aliansów w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw

Sebastian Narojczyk

Abstract

The article was devoted to discussion of theoretical issues related to alliances . Explains what is this kind of cooperation, what are the types and motives of their includes. The article describes the benefits and risks that may result from concluding such alliances. Presented also developed form of alliance called the network of alliances.
Author Sebastian Narojczyk (WZ / KZAZP)
Sebastian Narojczyk,,
- KZAZP
Pages57-63
Publication size in sheets0.5
Book Dziedzic Krzysztof (eds.): III Kongres Młodych Ludzi Nauki - Wizja, Nauka, Postęp : publikacje pokonferencyjne, 2016, Traicon S.C., ISBN 978-83-65180-06-3, 69 p.
Keywords in Polishalians, kooperacja, zarządzanie strategiczne, sieci aliansów
Keywords in Englishalliance, cooperation, strategic management, network of alliances
Abstract in PolishArtykuł został poświęcony omówieniu teoretycznych zagadnień związanych z aliansem. Wyjaśnia czym jest ten rodzaj kooperacji, jakie są jego typy oraz motywy ich zawierania. Artykuł opisuje również korzyści oraz zagrożenia, jakie mogą wynikać z zawierania tego typu sojuszy. Przedstawiona została również rozwinięta forma aliansów nazywana siecią aliansów.
URL http://www.doktoranci.com.pl/attachments/7/572c9PublikacjePokonferencyjneWARSZAWA.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?