Pomiar dokonań w bankach islamskich

Małgorzata Czerny

Abstract

Most studies on the impact of cultural factors on the functioning of financial institutions in the economy of Islamic countries focuses on the issues of risk management and financial accounting. This article raises the question of measuring the achievements of Islamic banks, focusing on measurement methods, based on available literature of subject. The available research results show that the inadequacy of the measurement results of financial achievements, perceived by the managers of Islamic banks, has its source in the diversity of Islamic financial accounting and reporting - financial statements, from which the data for measurement are derived. Therefore, it is necessary to develop and approve accounting standards, both financial and managerial, taking into account the specificities of Islamic banking.
Author Małgorzata Czerny (WZ / KR)
Małgorzata Czerny,,
- Department of Accounting
Other language title versionsPerformance Measurement in Islamic Banks
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No398
Pages105-111
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishBankowość islamska, Islam, Pomiary, Pomiar dokonań
Keywords in EnglishIslamic banking, Islam, Measurement, Performance measurement
Abstract in PolishWiększość badań poświęconych wpływowi czynników kulturowych na funkcjonowanie instytucji finansowych w gospodarce islamskiej dotyczy kwestii związanych z zarządzaniem ryzykiem i rachunkowości finansowej. Niniejszy artykuł porusza zagadnienie pomiaru dokonań w bankach muzułmańskich, skupiając się na sposobach jego dokonywania, na podstawie przeprowadzonych przez autorkę studiów literaturowych. Z dostępnych na ten temat rezultatów badań płynie wniosek, że nieadekwatność wyników pomiaru finansowych dokonań, sygnalizowana przez menedżerów banków islamskich, ma swoje źródło w odmienności systemu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej, skąd czerpie się dane do pomiaru. Wobec powyższego, niezbędne jest wypracowanie i zatwierdzenie standardów rachunkowości, zarówno finansowej, jak i zarządczej, uwzględniających specyfikę bankowości islamskiej.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.398.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30045&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?