Wymagania bezpieczeństwa względem produktów powszechnego użytku w Polsce

Anna Michalska , Alicja Maleszka

Abstract

The article made a general analysis of cities in terms of traffic in Poland. Based on international and national normative acts and legal analyzed data on road accidents and collisions in Poland detailing emergency vehicles.
Autor Anna Michalska (WT / KPPJ)
Anna Michalska
- Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
, Alicja Maleszka (WT / KPPJ)
Alicja Maleszka
- Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości
Inne wersje tytułuSafety Requirements Towards Durable Consumer Products in Poland
Tytuł czasopisma/seriiGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Rok wydania2016
Nr5 [CD]
Paginacja425-436
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimbezpieczeństwo produktu, system RAPEX, wymagania, produkty powszechnego użytku
Streszczenie w języku polskimW artykule dokonano ogólnej analizy miast pod kątem ruchu drogowego w Polsce. W oparciu o międzynarodowe oraz krajowe akty normatywne i prawne poddano analizie dane dotyczące wypadków i kolizji drogowych w Polsce z wyszczególnieniem pojazdów uprzywilejowanych.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?