Etyczna perspektywa niejawnych działań promocyjnych w Internecie

Maciej Koczerga

Abstract

In recent years some businesses have started to employ covert forms of promotional activities. It results from the growing skepticism and aversion of the public towards overt marketing communication messages. Word-of-mouth marketing has evolved into stealth marketing, masking the sender's identity and goals. The Internet provides a unique way to fabricate commercial messages. On the Internet such practices assume the form of allegedly independent reviews and opinions of some particular products' users. They appear in discussion forums, blogs, microblogs and social networks. Such comments and opinions are often written by hired people or are paid for with free products,gifts, or even cash. Consumers searching the Internet for information on products are not aware of the fact. The paper discusses such practices and evaluates them from ethical perspective. The author finds them unacceptable and conflicting with the long-term interests and credibility of both companies and marketing agencies.
Author Maciej Koczerga (WZ / KSM)
Maciej Koczerga,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsEthical perspective of stealth Internet promotion
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No4 [CD]
Pages256-261
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishetyka marketingu, promocja, marketing internetowy
Keywords in EnglishAdvertising ethics, Promotion, e-marketing
Abstract in PolishW ostatnich latach niektóre firmy zaczęły stosować zawoalowane formy działań promocyjnych. Wynika to z narastającego sceptycyzmu i niechęci odbiorców w stosunku do otwartych komunikatów marketingowych.Marketing szeptany ewoluowałw kierunku ukrytych komunikatów marketingowych ukrywających tożsamość i cele nadawcy. Szczególne możliwości ukrycia własnej tożsamości daje Internet. Przedstawiciele firm mają nadzieję w zawoalowany sposób dotrzeć do potencjalnych nabywców z komercyjnymi komunikatami. W Internecie przyjmuje to w szczególności postać rzekomo bezstronnych recenzji i opinii użytkowników określonych produktów.Pojawiają się one na forach dyskusyjnych, blogach, mikroblogach i w sieciach społecznościowych. Komentarze takie oraz recenzje są niekiedy pisane w Internecie przez wynajęte przez przedsiębiorstwa i organizacje osoby lub sponsorowane za pomocą darmowych próbek, nagród, a niekiedy gotówki.Klienci poszukujący w Internecie informacji o produktach nie są tego świadomi. Artykuł omawia takie praktyki i analizuje ich aspekty etyczne. Autor uznaje ja za nieakceptowalne, a także podważające wiarygodność i długookresowy interes zarówno przedsiębiorstw jak i agencji marketingowych.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?