Wspieranie rolnictwa w USA z wykorzystaniem instrumentów ubezpieczeniowych (Farm Bill 2014)

Marietta Janowicz-Lomott , Krzysztof Łyskawa

Abstract

Agricultural activity is carried out under conditions of risk and it is often supported by government. One kind of support is subsidized crop insurance . The Federal crop insurance system in the United States is one of the most extensive in the world. Changes in agricultural policy in 2014 reinforced the role of insurance. The article analyzes the situation of crop insurance in the United States, before t reform of 2014, and changes in the insurance system as a result of the adoption of the principles of the new agricultural policy.
Author Marietta Janowicz-Lomott - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Marietta Janowicz-Lomott,,
-
, Krzysztof Łyskawa (WE / KU)
Krzysztof Łyskawa,,
- Department of Insurance
Other language title versionsSupporting Agriculture in the United States with the Use of Insurance Instruments (Farm Bill 2014)
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No12
Pages163-177
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish polityka rolna, pomoc publiczna w rolnictwie w USA , dotowane ubezpieczenia upraw, Farm Bill 2014
Keywords in English agriculture policy, state aid in agriculture, subsidized crop insurance, Farm Bill 2014.
Abstract in PolishDziałalność rolna prowadzona w warunkach ryzyka jest często wspiera-na poprzez różnorodne działania państwa, m.in. poprzez dofinansowanie ubezpieczeń upraw. Federalny system ubezpieczeń upraw w USA jest jednym z najbardziej rozbudowanych na świecie. Jednocześnie zmiany w polityce rolnej w 2014 r. wzmacniają jeszcze rolę ubezpieczeń. W artykule przeanalizowano sytuację ubezpieczeń upraw w USA przed reformą z 2014 r. oraz zmiany w ubezpieczeniach w efekcie uchwalenia zasad nowej polityki rolnej.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/11_janowicz-lomott_lyskawa.pdf
Languagepl polski
File
11_janowicz-lomott_lyskawa.pdf 245.77 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?