Stopy zwrotu a wartość fundamentalna spółek w świetle założenia o racjonalności inwestorów

Alicja Fraś

Abstract

If investors were rational, they would buy the stock of companies which in their opinion represent the highest probability of generating profit or value growth. Therefore a positive correlation between a share price increase (as an indicator of investors' confidence in the future prosperity of given company) and subsequent benefits should be evident. This, however, does not always happen. One of the reasons why this seemingly natural relation is not observed may be that investors do not always behave rationally. Another may be certain methodological issues discussed in the article. The research presented was based on a sample of 458 companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The time period covered the years 1998-2015. It has been found that there is no linear dependency between quotations and the company's end results understood as income per invested zloty and book value growth per invested zloty. The outcome of the research may have been disturbed by methodological factors, therefore in the research to follow different risks, including differences in subgroups (sectors, small and big firms) as well as other ratios will be taken into account and the non-linear dependency will be verified.
Author Alicja Fraś (WE / KTPiPP)
Alicja Fraś,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsRates of Return and the Fundamental Value of a Company in the Light of the Assumption of Investor's Rationality
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol78
No3
Pages189-203
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishracjonalność inwestorów, hipoteza rynku efektywnego, wartość fundamentalna, giełda papierów wartościowych
Abstract in PolishWzrost oczekiwań co do wyników spółki powinien pociągać za sobą wzrost popytu na akcje i w konsekwencji wzrost ich ceny. Jeśli inwestorzy byli dobrze poinformowani i podjęli racjonalne decyzje, spółki, których akcje podrożały, powinny przynieść większe zyski. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę weryfikacji, czy wzrost zainteresowania walorami spółki poprzedza poprawę jej rentowności dla inwestora. Badanie przeprowadzono na próbie 458 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedział czasowy obejmuje okres od 1998 do 2015 r. Okazuje się, że nie istnieje liniowa zależność między notowaniami a wynikami spółki rozumianymi jako wzrost poziomu zysku na zainwestowaną złotówkę ani względny wzrost wartości księgowej na zainwestowaną złotówkę. Wyniki mogły zostać zaburzone ze względów metodologicznych, dlatego w dalszych badaniach zasadne będzie uwzględnienie m.in. ryzyka, różnic w podgrupach (sektorach, dużych i małych spółkach), przyjęcie innych wskaźników czy weryfikacja zależności nieliniowej.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.3.14
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6407/6419#page1&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?