O tym, co ważne w rozprawach doktorskich - kryteria oceny rozpraw doktorskich w naukach o zarządzaniu

Magdalena Kopeć , Paulina Zydorowicz

Abstract

The purpose of the doctoral dissertation review is to formulate opinions from the results of students' research that they have gathered for their PhD degree. There are other uses for the research in these reviews. Just the acknowledgement alone of the underlying criteria is so important when evaluating scientific studies. Reviews can be very helpful when setting standards. The reviews are also motivating and can inspire many other PhD students. A pilot study was conducted in the area of management science to evaluate the usefulness of doctoral dissertation reviews. The aim of this pilot study is to recognize the desirability of more research in this area.
Author Magdalena Kopeć (WZ / KLiT)
Magdalena Kopeć,,
- Department of Logistics and Transport
, Paulina Zydorowicz (WZ / KLiT)
Paulina Zydorowicz,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsWhat is Important in doctoral Dissertation? - Evaluation Criteria of a PhD Dissertation in Management Science
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No1
Pages142-148
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozprawa doktorska, kryteria oceny, zwiad badawczy
Keywords in Englishdissertation, evaluation criteria, pilot study
Abstract in PolishZasadniczą rolą recenzji rozprawy doktorskiej jest oczywiście sformułowanie opinii o rezultatach badań adeptów do stopnia naukowego doktora. Warto jednak rozważyć możliwość innego wykorzystania tych recenzji. Tkwi bowiem w nich wiedza o kryteriach oceny badań naukowych. Recenzje mogą być bardzo pomocne w wyborze wzorcowych prac, na których doktorant chce się wzorować. Dla wstępnej oceny przydatności recenzji w przewodzie doktorskim przeprowadzono zwiad badawczy w obszarze nauk o zarządzaniu. Jego celem jest rozpoznanie celowości szerszych badań w tym zakresie.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.1.10
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/10_kopec_zydorowicz.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_10_kopec_zydorowicz.pdf 94.66 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?