Koncepcje integracji środowiskowej oceny cyklu życia oraz kosztów cyklu życia w świetle zrównoważonego przedsiębiorstwa

Katarzyna Joachimiak-Lechman

Abstract

Enterprises play a key role in process of strengthening and promoting sustainable development. At the core of this idea stands life cycle management. In practice, this means the integration of techniques based on life-cycle perspectives, like Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Costing (LCC). The aim of this paper is to summarize the approaches for integrating life-cycle based methods that appear in the literature. The article presents the main assumptions of integration concepts and examines their usefulness from a sustainable enterprise's point of view. Finally, the application of life-cycle based techniques was evaluated, especially in the context of environmental accounting. Based on a literature review it was concluded that there are, internationally, many approaches in the integration of life cycle techniques that support sustainable enterprises. The possibility of their use depends on the decision context. Sustainable enterprises should be particularly interested in extending the typical profitability calculation in the environmental performance of a product. This objective can be achieved through the parallel integration of LCA and LCC in the framework of life cycle sustainability assessments.
Author Katarzyna Joachimiak-Lechman (WT / KEJ)
Katarzyna Joachimiak-Lechman,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsThe Concepts of Environmental Integration, Life Cycle Assessment and Life Cycle Costing in the Light of Sustainable Enterprises
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No8
Pages78-93
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishśrodowiskowa ocena cyklu życia (LCA), koszty cyklu życia (LCC), integracja, zrównoważone przedsiębiorstwo
Keywords in EnglishLife Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC), integration, sustainable enterprise
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w utrwalaniu oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. U podstaw tej idei leży zarządzanie cyklem życia świadczonych usług oraz oferowanych wyrobów. W praktyce oznacza to integrację technik uwzględniających perspektywę cyklu życia, między innymi środowiskowej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment- LCA) oraz oceny kosztów cyklu życia (Life Cycle Costing - LCC) i jest to działanie mające na celu scalenie elementów procedury badawczej przy zachowaniu zasadniczych cech metodycznych obu tych technik. W niniejszym artykule dokonano przeglądu występujących w literaturze przedmiotu koncepcji integracji technik cyklu życia. Przedstawiono ich główne założenia oraz zweryfikowano przydatność z punktu widzenia zrównoważonego przedsiębiorstwa. Ostatecznie oceniono szanse stosowania technik oceny cyklu życia w kontekście środowiskowej rachunkowości zarządczej oraz poddano dyskusji stawiane im wyzwania. Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych uznano, że na arenie międzynarodowej znanych jest wiele podejść do integracji technik oceny cyklu życia, które wspierają zrównoważone przedsiębiorstwa. Możliwości ich wykorzystania zależą od kontekstu decyzyjnego. Zrównoważone przedsiębiorstwa powinny być szczególnie zainteresowane rozszerzaniem typowych kalkulacji opłacalności o badanie efektywności środowiskowej wyrobu. Cel ten może być osiągnięty dzięki paralelnej integracji LCA oraz LCC w ramach zrównoważonej oceny cyklu życia.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_joachimiak-lechman.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_06_joachimiak-lechman.pdf 161.12 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?