Dylemat make or buy - przesłanki wyboru międzynarodowej strategii produkcyjnej

Michał Młody

Abstract

Companies can choose from a wide range of production strategies which enable using self-production (make), external suppliers (buy), or a hybrid approach (make and buy). The aim of this study is to systematise modern production strategies and to present the decision-making process of enterprises implementing international production strategies. The implementation of each concept is dependent on the strategic assumptions, the potential of the company and the impact of the external factors. Moreover, the presented model suggests that the international production strategy has basically an evolutionary character, being a consequence of the flexible approach of companies to emerging opportunities, constraints and risks resulting from changes in the company and in the industry, within the supply chain, in the home market and potential host markets, and in the global environment. The article outlines the future research areas, the results of which will contribute to a better understanding of the make or buy dilemma.
Author Michał Młody (WZ / KZS)
Michał Młody,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3 (368), tom I
Pages288-299
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmake or buy, reshoring, rightshoring, cross-shoring, strategia produkcyjna
Keywords in Englishmake or buy, reshoring, rightshoring, cross-shoring, manufacturing strategy
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa mogą wybierać spośród szerokiego spektrum strategii produkcyjnych, w ramach których możliwe jest samodzielne wytwarzanie (make), zlecanie produkcji zewnętrznym podmiotom (buy) lub podejście hybrydowe (make & buy). Celem opracowania jest systematyzacja współczesnych międzynarodowych strategii produkcyjnych oraz przedstawienie modelu decyzyjnego przedsiębiorstw borykających się z dylematem „produkować czy kupować”. Implementacja poszczególnych koncepcji produkcji zależna jest od przyjętych założeń strategicznych, potencjału przedsiębiorstwa oraz siły oddziaływania czynników otoczenia. Ponadto, przedstawiony na podstawie analizy literatury model sugeruje, że międzynarodowa strategia produkcji ma zasadniczo charakter ewolucyjny, będąc skutkiem elastycznego podejścia przedsiębiorstw do pojawiających się szans, ograniczeń oraz czynników ryzyka wynikających ze zmian: w przedsiębiorstwie i branży, w ramach łańcucha dostaw, na rynku macierzystym i potencjalnych rynkach goszczących oraz w otoczeniu globalnym. W artykule zarysowane zostały przyszłe obszary badań, których wyniki mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia dylematu make or buy.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c1e3af1a-f9c2-434a-8c3e-da1f9a4de3cf/c/IBRKK-handel_wew_3-2017-t1.288-299.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?