Czynniki wpływające na opinie przedsiębiorców w kwestionariuszowych badaniach koniunktury

Sławomir Kalinowski

Abstract

The article analyzes business tendency surveys, which are commonly applied in economic trend forecasting. The goal of the study was to investigate whether shifts in the economic performance of enterprises and their closest environment influence entrepreneurs' opinion about the general economic situation of their firms. The research was performed on the business tendency surveys carried out for the manufacturing industry in 2000-2014 by the Central Statistical Office of Poland. On the basis of the results of earlier research, the following hypothesis was assumed: respondents' opinions constituting the qualitative variables are significantly dependent on the quantitative data describing the economic performance of their firms. The research has been done using methods of time series analysis (Census II and the Hodrick-Prescott filter) and interdependence analysis (the Pearson correlation coefficient with time lags and the Granger causality test). The results support the assumed hypothesis. Answering survey questions, respondents take into account economic and financial performance measures. Particular importance is attached to operating profitability and inventories turnover. The research revealed statistically important influence of GDP growth rate communiques on respondents' opinions about the general situation of their firms
Author Sławomir Kalinowski (WZ / KM)
Sławomir Kalinowski,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsFactors Influencing Respondents' Opinions in Business Tendency Surveys
Journal seriesBank i Kredyt, ISSN 0137-5520, (B 14 pkt)
Issue year2015
No4
Pages393-410
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishankietowe badanie koniunktury, cykliczność dynamiki gospodarczej, analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstw
Keywords in Englishbusiness tendency survey, business cycles, economic analysis of enterprises, financial analysis of enterprises
Abstract in PolishArtykuł dotyczy kwestionariuszowych badań koniunktury. Jego celem było zbadanie, czy zmienność zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach oraz w ich najbliższym otoczeniu wpływa na zmienność opinii przedsiębiorców na temat sytuacji ich firm. W badaniach wykorzystano ankiety koniunktury prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce wśród przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w latach 2000-2014. Na podstawie wyników wcześniejszych badań przyjęto ogólną hipotezę, że na opinie przedsiębiorców, stanowiące zmienne jakościowe, istotnie wpływają zmienne ilościowe, kształtujące kondycję ekonomiczną firm. W badaniu zastosowano metody analizy szeregów czasowych (Census II i filtr Hodricka-Prescotta) oraz metody analizy współzależności zjawisk (współczynnik korelacji Pearsona i test przyczynowości Grangera)
URL http://bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_04_art.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?