Relacje pośrednie we współpracy pionowej przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań

Arkadiusz Kawa , Bartłomiej Pierański

Abstract

In the paper - based on an overview of the literature and result of research carried out by authors - the significance of indirect relationships on functioning market entities was pointed out. It was stated that down-stream indirect relationships influence mainly strategies employed by companies, whereas up-stream indirect relationships determine level of costs as well as quality and image of products.
Author Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsIndirect Relations in Vertical Cooperation of Enterprises in Poland - Research Results
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2015
No10
Pages11-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKooperacja pionowa, Współpraca przedsiębiorstw, Sieci przedsiębiorstw, Metoda wywiadu, Wyniki badań
Keywords in EnglishVertical cooperation, Enterprises cooperation, Enterprise networks, Interview method, Research results
Abstract in PolishW artykule w oparciu o przeprowadzony przegląd literatury oraz badania własne wskazano na znaczenie relacji pośrednich w działalności przedsiębiorstwa. Stwierdzono, że relacje frontalne pośrednie wpływają przede wszystkim na stosowane przez przedsiębiorstwa strategie. Natomiast relacje wsteczne pośrednie warunkują głównie poziom kosztów w przedsiębiorstwie oraz jakość i wizerunek produktów.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-10-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?