Przedsiębiorczość międzynarodowa a relacje sieciowe - wpływ na kształtowanie współpracy na rynku usług

Filip Nowacki

Abstract

International entrepreneurship is a concept which recently relatively often occurs in scientific literature. Even despite that fact, observed is scarcity in correlation of this phenomenon with network approach. The article presents an analysis of the literature that focuses on the examination of the interaction between international entrepreneurship and network relations, simultaneously taking into account the characteristics of the service sector. The article discusses also attitude occupied within the network and its impact on the company`s performance. For companies that run foreign service activities, it is very important to cooperate with other entities, although literature is still lacking in comprehensive studies considering this issue.
Author Filip Nowacki (WGM / KMM)
Filip Nowacki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsInternational Entrepreneurship and Network Approach - Influence on Collaboration in Service Market
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No11
Pages14-21
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish przedsiębiorczość międzynarodowa, powiązania sieciowe, rynek usług, współpraca, zaufanie
Abstract in PolishPrzedsiębiorczość międzynarodowa jest pojęciem, które chociaż w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się w literaturze naukowej, to jednak wciąż niewielki jest poziom odniesienia tego zjawiska do obecności w sieciach biznesowych. W artykule przedstawiono analizę literatury, która koncentruje się na zbadaniu interakcji zachodzącej pomiędzy przedsiębiorczością międzynarodową a relacjami sieciowymi przy uwzględnieniu charakterystyki sektora usługowego. Ponadto przedyskutowano, w jaki sposób konkretna postawa zajmowana w ramach sieci wpływa na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Mimo że w przypadku obecności na zagranicznych rynkach usług dla przedsiębiorstw istotne jest nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, wciąż brakuje kompleksowych opracowań ograniczających się wyłącznie do tego wybranego zagadnienia.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?