Wieloczynnikowa ocena gospodarki - metodyka i szacunki dla wybranych gospodarek

Paweł Błaszczyk

Abstract

The main aim of this paper is proposition of multifactor measure of economic condition (MEC) and its estimation for selected economies. Article consists of two fundamental parts. In the first methodology of measure is presented. It includes mainly points 1 and 2 and constitutes basis for empirical researches in point 3. This point constitutes second fundamental part of this paper, in which MEC estimation for selected economies for the period 2000-2011 are made.
Author Paweł Błaszczyk (WE / KPGiS)
Paweł Błaszczyk,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Other language title versionsMultifactor Evaluation of Economy - Methodology and Estimation for Selected Economies
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No166
Pages20-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolityka gospodarcza, makroekonomia, sytuacja gospodarcza
Abstract in PolishGłównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji wieloczynnikowego miernika oceny gospodarczej (MOG) i jego szacunków dla wybranych gospodarek. W punkcie pierwszym przedstawione zostały podstawowe założenia przyjęte w metodyce miernika oceny gospodarczej proponowanego w niniejszym opracowaniu. W szczególności sformułowano uwagi na temat przesłanek wyboru elementów składowych miernika. W punkcie drugim szczegółowo przedstawiono metodykę MOG z uwzględnieniem pięciu wariantów. W punkcie trzecim niniejszego artykułu warianty MOG1, MOG3, MOG4 i MOG5 stanowią podstawę szacunków dla Polski w latach 2000-2011. Dodatkowo dla wariantów MOG1, MOG3, dla celów porównawczych, dokonano oceny wybranych gospodarek europejskich: Grecji, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz 27 krajów obecnych członków Unii Europejskiej traktowanych jako całość.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/91116?id=91116&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?