Antimicrobial Properties of Wet Wipes Modified by Surfactants and Lactic Acid

Martyna Fijak , Daria Wieczorek , Dobrawa Kwaśniewska , Daniela Gwiazdowska

Abstract

In the studies described in this paper we attempted to modify wipes and to determine their biocidal properties. To the modification of wipes we have used a mixtures of lactic acid and few surfactants belonging to the groups of quaternary ammonium salts and betaines. In order to evaluate antimicrobial activity of wet wipes diffusion methods were applied. The investigation was conducted against both gram-positive and gram-negative bacteria. The results indicate that the wipes modified with surfactants and lactic acid may be a useful element to maintain bacteriological purity of solid surfaces as well as the skin of hands.
Author Martyna Fijak (UEP)
Martyna Fijak,,
- Poznań University of Economics and Business
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Daniela Gwiazdowska (WT / KPPJ)
Daniela Gwiazdowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Other language title versionsWłaściwości biobójcze zwilżanych chusteczek modyfikowanych surfaktantami i kwasem mlekowym
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (47)
Pages113-118
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaktywność biobójcza, zwilżane chusteczki, surfaktanty, kwas mlekowy
Keywords in Englishantimicrobial activity, wet wipes, surfactants, lactic acid
Abstract in PolishW badaniach opisanych w niniejszej pracy podjęto próbę modyfikacji zwilżanych chusteczek i określenia ich właściwości biobójczych. Do przeprowadzenia modyfikacji wykorzystano mieszaniny kwasu mlekowego z surfaktantami zaliczanymi do grupy czwartorzędowych soli amoniowych oraz do grupy betain. W badaniach mających na celu określenia aktywności biobójczej wykorzystano metodę dyfuzji studzienkowej. Badania przeprowadzono zarówno dla bakterii gram-dodatnich, jak i gram-ujemnych. Uzyskane wyniki wskazują, iż chusteczki modyfikowane surfaktantami i kwasem mlekowym mogą być użytecznym elementem wykorzystywanym w utrzymaniu czystości ciał stałych, ale także skóry rąk.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2016.02.12
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?