Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych

Zygmunt Waśkowski

Abstract

As mass sport events are being treated as a product, due to their periodicity instead of offering continuity, they demand a different way of management and marketing support. However, the basic assumptions of the stakeholders' theory and the concept of relationship marketing can be successfully used by sports organisations. Regardless of their specificity and dual character of operating the identification and analysis of stakeholders allow to better prepare an offer in the form of a sports event in order to optimise its value for different groups of consumers. An empiric example of the usage of the stakeholders' theory in a sports organisation can be the Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji which organise one of Polish biggest marathons basing on this theory.
Author Zygmunt Waśkowski (WZ / KSM)
Zygmunt Waśkowski,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsUsage of the Stakeholder Theory in the Process of Building the Marketing Strategy of Sports Organisations
Journal seriesZeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, ISSN 2081-3430, (B 13 pkt)
Issue year2015
No13 (62)
Pages157-170
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polisheoria interesariuszy, marketing relacji, rynek sportowy, marketing sportu biegi maratońskie
Keywords in EnglishStakeholders’ theory, relationship marketing, sport, sport marketing, marathon runs
Abstract in PolishMasowe imprezy sportowe traktowane jako produkt, z uwagi na swoją cykliczność, a nie ciągłość oferowania, wymagają innego sposobu zarządzania i wsparcia marketingowego. Mimo to podstawowe założenia teorii interesariuszy, a także koncepcja marketingu relacyjnego mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez organizacje sportowe. Niezależnie od ich specyfiki oraz dualnego charakteru działania identyfikacja, a także analiza interesariuszy pozwalają lepiej przygotować ofertę w postaci planowanej imprezy sportowej, tak aby optymalizować jej wartość rynkową dla różnych grup odbiorców. Przykładem empirycznym, w których zaprezentowano wykorzystanie teorii interesariuszy w organizacji sportowej są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, które bazując na ww. teorii organizują jeden z największych w Polsce bieg maratoński.
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2015_T13_nr62.pdf#page=8&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?