Zastosowanie wybranych mierników do pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego

Paweł Łopatka , Aleksandra Rabczun

Abstract

Economic growth and social development in the modern world determine the position of the state in the international arena. Not only countries are interested in getting the highest indicators for development. Research on the development of regions seems to be more and more interesting due to the fact of their diversification depending on the adopted paradigm of development theory. The authors of this study have adopted the goal of analyzing selected indicators of the level of economic and social development of the Greater Poland Voivodeship in the years 2010-2018. To be able to fully describe the potential of Wielkopolska, they also decide to compare all results with the average for the whole country. The analysis allows to state that the voivodship is more developed than the average for the country.
Author Paweł Łopatka (WZ / KM)
Paweł Łopatka,,
- Department of Microeconomics
, Aleksandra Rabczun (WE / KPEiPR)
Aleksandra Rabczun,,
- Department of Economic Journalism and Public Relations
Pages420-430
Publication size in sheets0.5
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy Horyzonty. Tom XIV, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-18-4, 706 p.
Keywords in Polishrozwój społeczno-gospodarczy, mierniki rozwoju
Keywords in Englishsocio-economic development, development measures
Abstract in PolishWzrost gospodarczy jak i rozwój społeczny we współczesnym świecie wyznaczają pozycję państwa na arenie międzynarodowej. Nie tylko państwa zabiegają o jak najwyższe wskaźniki przemawiające za rozwojem. Badania nad rozwojem regionów wydaja się coraz ciekawsze ze względu na fakt ich dywersyfikacji w zależności od przyjętego paradygmatu teorii rozwoju. Autorzy niniejszej pracy za cel przyjęli przeanalizowanie wybranych wskaźników poziomu rozwoju gospodarczo-społecznego województwa wielkopolskiego w latach 2010-2018. By móc w pełni opisać potencjał Wielkopolski postanowiono wszystkie wyniki zestawiać, że średnią dla całego kraju. Analiza pozwoliła pozwala stwierdzić, że województwo to jest bardziej rozwinięte niż przeciętna wartość dla kraju.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?