Ocena działań marketingowych linii lotniczych w mediach społecznościowych na przykładzie PLL LOT

Doris Antczak , Sonia Huderek-Glapska

Abstract

Rynek usług lotniczych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i charakteryzuje się dużym potencjałem. Współzależność pomiędzy transportem lotniczym a sytuacją polityczno-gospodarczą wymusza na liniach lotniczych obserwację otoczenia i reagowanie na pojawiające się w nim zmiany. Działania marketingowe są jedną z form oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek, a jednym z ważniejszych kanałów marketingowych stają się obecnie media społecznościowe. Obecność linii lotniczych w mediach społecznościowych jest nie tylko narzędziem kształtowania trendów w otoczeniu, ale także pomaga utrzymać relacje z obecnymi klientami i pozyskać nowych odbiorców usług. Celem artykułu jest ocena działań marketingowych linii lotniczych w mediach społecznościowych. Dokonano w nim analizy korzystania z narzędzi w mediach społecznościowych przez linię lotniczą, w tym obserwacji zarządzania sytuacją kryzysową. Podmiotem badawczym jest spółka Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT), a przedmiotem obserwacji jej działania marketingowe w mediach społecznościowych. Zebrane dane porównano z aktywnością innych europejskich przewoźników lotniczych. Ponadto dokonano analizy działań PLL LOT w mediach społecznościowych na przykładzie dwóch negatywnych zdarzeń dotyczących warunków pracy w spółce, z których jedno dotyczyło sytuacji kryzysowej wywołanej strajkiem pracowników. Badania przeprowadzono w okresie październik 2018–luty 2020, w wybranych miesiącach. W rezultacie przeprowadzonych badań zaproponowano działania naprawcze oraz wskazano kierunki dalszych badań.
Author Doris Antczak
Doris Antczak,,
-
, Sonia Huderek-Glapska (WZ / KM)
Sonia Huderek-Glapska,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsThe assessment of marketing activities of airlines in social media on the example of LOT Polish Airlines
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (0 pkt)
Issue year2020
No6
Pages13-26
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmedia społecznościowe; Polskie Linie Lotnicze LOT; marketing; zarządzanie sytuacją kryzysową
Keywords in Englishsocial media, LOT Polish Airlines, marketing, crisis management
DOIDOI:10.33226/1231-7853.2020.6.2
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/marketing-i-rynek/ocena-dzialan-marketingowych-linii-lotniczych-w-mediach-spolecznosciowych-na-przykladzie-pll-lot,a1808680759
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 15-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?