Efektywność polityki rynku pracy - aspekty teoretyczne i praktyczne

Magdalena Knapińska

Abstract

The goal of the elaboration is the presentation of the concept of efficiency in the context of an active labor market policy. The overview of theoretical approaches of this efficiency is presented in the first part of the article. In the second part we characterize the main measures of the effectiveness of programs relating to labor market policy. Finally, in the third part there is an attempt of illustration of empirical aspects of measuring the effectiveness of public employment services in Poland. The time period covers the analysis adopted in the empirical part, the years 2007-2013, in which the effectiveness of active labor market policies in Poland was measured. The conclusions from the conducted analyzes are contained in the last part of the study.
Author Magdalena Knapińska (WE / KMiBR)
Magdalena Knapińska,,
- KMiBR
Other language title versionsEffectiveness of Labor Market Policy - Theoretical and Practical Aspects
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No401
Pages187-197
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishEkonomia, Rynek pracy, Polityka
Keywords in EnglishEconomics, Labour market, Politics
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie pojęcia efektywności w kontekście prowadzenia aktywnej polityki rynku pracy. Przegląd teoretycznych ujęć tej efektywności przedstawiono w pierwszej części artykułu. Natomiast w drugiej części scharakteryzowano główne mierniki efektywności odnoszące się do programów polityki rynku pracy. Wreszcie w części trzeciej podjęto próbę ilustracji empirycznych aspektów pomiaru efektywności stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia w Polsce. Okres czasowy przyjętych analiz obejmuje, w części empirycznej, lata 2007-2013, w których to dokonywano pomiaru efektywności aktywnych form polityki rynku pracy w Polsce. Wnioski z przeprowadzonych analiz zawarto w zakończeniu opracowania.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.401.17
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-10-22)
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?