Upowszechnienie orientacji strategicznej przedsiębiorstw w literaturze przedmiotu

Adam Weinert

Abstract

The aim of the article is to identify issues of strategic orientation of entrepreneurial activity in the literature, as well as the range of applications in enterprises. The key intent is to determine the current state of knowledge, through the application of the Systematic Literature Review (SLR) method. The work presents differences between the domestic (Polish) and foreign perception of the research area of strategic orientation. The character of the work is contributory.
Author Adam Weinert (UEP)
Adam Weinert,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsDissemination of Enterprises' Strategic Orientation in the Literature
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages710-719
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishNauka, Zarządzanie, Teoria organizacji i zarządzania, Przegląd literatury
Keywords in EnglishEnterprises, Corporation strategies, Organisational flexibilityDynamic capabilities, Risk, Risk management, Trust, StakeholdersScience, Management, Theory of organization and management, Literature review
Abstract in PolishW artykule podjęto się zidentyfikowania problematyki orientacji strategicznej w działalności przedsiębiorstw w literaturze przedmiotu, a także zakresu aplikacji w przedsiębiorstwach. Kluczowym zamiarem jest ustalenie aktualnego stanu wiedzy, będącego rezultatem wykorzystanej metody systematycznego przeglądu literatury (z ang. Systematic Literature Review - SLR). W treści pracy wskazano różnice w postrzeganiu przez zagranicznych i krajowych badaczy złożonej kategorii teoretyczno-badawczej, jaką jest orientacja strategiczna. Opracowanie ma charakter przyczynkowy.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?