Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych - analiza bibliometryczna

Ewa Różańska , Łukasz Matuszak

Abstract

Purpose - To assess the integrated reporting concept as a new field of research in accounting using the bibliometric analysis of scientific publications indexed in the Web of Science in the years 1945-2017. Design/methodology/approach - The study used such methods of bibliometric as publication quantity analysis and citation analysis and was supplemented with HistCite program, which is a tool dedicated to this type of analysis. Findings - The analysis allowed us to assess the research activity and development phase of research in the area of integrated reporting, and to identify publications that are crucial for this research area. Bibliometric analysis results confirm that integrated reporting is a new and very rapidly expanding research area in accounting. Originality/value - The study on integrated reporting based on the presented methodology is, to the best of our knowledge, the first research of this type in Poland. The methodological rigor in the literature research in the area of integrated reporting used by authors, affects the quality of findings and further should contribute to the correctness of hypotheses development or interpretation of empirical researches undertaken in this area. The study's limitation is, among others, the fact that the study covers only one database.
Author Ewa Różańska (WZ / KR)
Ewa Różańska,,
- Department of Accounting
, Łukasz Matuszak (WZ / KR)
Łukasz Matuszak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsIntegrated Reporting in Research - Bibliometric Analysis
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (88), cz. 1
Pages383-394
Publication size in sheets0.55
ConferenceXXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość w Zarządzaniu Jednostkami Gospodarczymi , 16-05-2017 - 18-05-2017, Świnoujście, Polska
Keywords in Polishraportowanie zintegrowane, sprawozdawczość zintegrowana, sprawozdawczość korporacyjna, analiza bibliometryczna, HistCite
Keywords in Englishintegrated reporting, corporate reporting, bibliometric analysis, HistCite
Abstract in PolishCel - Ocena koncepcji raportowania zintegrowanego jako nowego obszaru badań naukowych w rachunkowości przy wykorzystaniu analizy bibliometrycznej publikacji naukowych indeksowanych w bazie Web of Science w latach 1945-2017. Metodologia badania - W ramach metody bibliometrycznej przeprowadzono analizę liczby publikacji oraz liczby cytowań posiłkując się programem HistCite, który jest narzędziem dedykowanym do tego typu analiz. Wynik - Analiza pozwoliła ocenić jaka jest aktywność badawcza oraz na jakim etapie rozwoju znajdują się badania w obszarze raportowania zintegrowanego, a także zidentyfikować publikacje mające kluczowe znaczenie dla tego obszaru badań. Wyniki analizy bibliometrycznej potwierdzają tezę, że raportowanie zintegrowane jest nowym i bardzo intensywnie rozwijającym się obszarem badawczym rachunkowości. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badanie dotyczące raportowania zintegrowanego w oparciu o zaprezentowaną metodologię jest, wedle najlepszej wiedzy autorów, pierwszym w Polsce tego typu badaniem. W założeniu autorów zastosowanie rygoru metodycznego w badaniu literaturowym w obszarze raportowania zintegrowanego wpływa na jakość wniosków, a dalej ma się przyczynić do poprawności stawianych hipotez czy interpretacji badań empirycznych podejmowanych w tym obszarze. Ograniczeniem badania jest między innymi zawężenie zbioru publikacji, będącego przedmiotem analizy do jednej bazy danych.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-37
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/475/article/4177/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?