Wyzwania związane z zarządzaniem talentami - porównanie firm rodzinnych i nierodzinnych

Agnieszka Springer , Alicja Hadryś-Nowak

Abstract

In practical terms of human resource management, the implementation of talent management (TM) is increasingly believed to be a way of building competitive advantage of the company. Despite numerous publications about TM, it was noticed that there are none considering those processes implemented in the family-owned business, especially in Polish market. The main aim of this article was to assess the major differences of TM processes between family and non-family companies. Four separate research areas were taken into account: strategy formulating, identifying and recruiting talents, assessing key employees and finally, motivating them. Collected results indicate that family businesses are doing slightly better with the implementation of TM processes than the non-family Polish companies. This difference, however, is relatively small and mainly concerns the area associated with the formulation and implementation of strategy, achieving significantly better ratings in 4 from the 9 evaluated variables. At the same time, there are no differences in terms of TM between family companies and non-family ones which are large or have a foreign capital.
Author Agnieszka Springer - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Agnieszka Springer,,
-
, Alicja Hadryś-Nowak (WGM / KZM)
Alicja Hadryś-Nowak,,
- Department of International Management
Other language title versionsThe challenges of talent management - the comparison of family and non-family business sector
Journal seriese-mentor, ISSN 1731-6758, e-ISSN 1731-7428, (B 15 pkt)
Issue year2016
No3 (65)
Pages54-59
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie talentami; przedsiębiorstwa rodzinne, zarządzanie zasobami ludzkimi
Abstract in PolishCoraz częściej w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi wdrażanie zarządzania talentami (ZT) postrzegane jest jako sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Pomimo rosnącej liczby publikacji z zakresu ZT dostrzeżono, że nie podejmują one problematyki ZT w firmach rodzinnych. Z tego względu celem niniejszego artykułu stała się ocena różnic dotyczących ZT w firmach rodzinnych i nierodzinnych. Oceny ZT dokonano w czterech wyodrębnionych obszarach: formułowania strategii, identyfikacji i rekrutacji talentów, oceny kluczowych pracowników oraz ich motywowania. Zebrane wyniki wskazują, że firmy rodzinne radzą sobie nieco lepiej w zakresie realizacji ZT niż pozostałe polskie przedsiębiorstwa. Różnica ta związana jest przede wszystkim z obszarem dotyczącym procesu formułowania i wdrażania strategii, w którym firmy rodzinne istotnie wyżej oceniły u siebie 4 spośród 9 zmiennych. Jednocześnie w firmach posiadających kapitał zagraniczny oraz w dużych przedsiębiorstwach nie występują różnice w zakresie ZT pomiędzy firmami rodzinnymi i nierodzinnymi.
DOIDOI:10.15219/em65.1249
URL http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/65/art_54-59_Springer_Hadrys-Nowak_Ementor_3_65_czerwiec_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?