Life Cycle Inventory of Anaerobic Digestion at the Wastewater Treatment Plant of a Dairy Company

Magdalena Muradin , Zenon Foltynowicz

Abstract

Biogas installations located on the premises of production plants are part of sustainable development policy, mainly because of their dual purpose. These plants are the ideal way to minimize various types of solid and liquid organic waste and furthermore to provide a stable source of renewable energy. Biogas produced in anaerobic digestion can be purified and injected directly to the grid, or what is more popular, subsequently combusted in a gas engine and converted into heat and power. The necessity to manage the huge amounts of effluent from milk production, mainly in the form of whey, forces dairies to constantly introduce new improvements related to wastewater treatment plants. In the investigated dairy plant, an anaerobic biogas reactor was launched, in order to improve the performance of the existing sewage plant. The main purpose of this modernization was the pollutant load reduction of dairy wastewater. The biogas made in this fermentation process was converted into thermal energy and used for heating the running biogas reactor as well as the production processes in the dairy. These studies were designed to evaluate the potential environmental impact of the anaerobic part of the upgraded wastewater treatment plant located at the dairy. The findings can be used in the decision-making process in other food processing plants where large amounts of organic wastewater are produced. In this research the Life Cycle Assessment (LCA) methodology was used. This paper presents the results of an environmental study on the second step of the LCA analysis. A Life Cycle Inventory (LCI) was used to identify the unit processes in the life-cycle of biogas production in the sewage plant at the dairy. All data were collected in a small local dairy company located in the Wielkopolska Region, Poland.
Author Magdalena Muradin (WT / KTiEPP)
Magdalena Muradin,,
- Department of Industrial Products and Ecology
, Zenon Foltynowicz (WT / KTiEPP)
Zenon Foltynowicz,,
- Department of Industrial Products and Ecology
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No7
Pages137-148
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmleczarnia, biogaz, LCI, ścieki
Keywords in English dairy, biogas, LCI, wastewater
Abstract in PolishPrzyzakładowe biogazownie stanowią cześć polityki zrównoważonego rozwoju, między innymi z uwagi na ich dualizm działania. Są doskonałym sposobem na minimalizację różnego rodzaju odpadów organicznych stałych i płynnych, a także stanowią stabilne źródło energii odnawialnej. Wytworzony biogaz w procesie fermentacji beztlenowej może być po oczyszczeniu bezpośrednio wtłaczany do sie-ci lub kierowany na silnik gazowy i zamieniany na energię elektryczną i cieplną. Konieczność zagospodarowania olbrzymich ilości ścieków z produkcji mleka, głównie w postaci serwatki, wymusza na mleczarniach coraz to nowe ulepszenia związane z przyzakładowymi oczyszczalniami ścieków. W badanym zakładzie uruchomiono beztlenowy reaktor biogazowy w celu poprawy wydajności funkcjonującej oczyszczalni. Głównym celem takiej modernizacji była redukcja ładunku zanieczyszczeń ścieków mleczarskich. Wyprodukowany biogaz zaczęto również przekształcać w energię cieplną do ogrzania samego reaktora, jak i ogrzewania procesów produkcyjnych w mleczarni. Powyższe badania mają na celu oszacowanie potencjalnego oddziaływania na środowisko zmodernizowanej beztlenowej części oczyszczalni ścieków znajdującej się przy mleczarni. Wyniki mogą być wykorzystywane w procesach decyzyjnych innych rolno-spożywczych zakładów produkcyjnych wytwarzających duże ilości ścieków pochodzenia organicznego. W badaniu wykorzystano technikę Life Cycle Assessment (LCA). W artykule przedstawiono wyniki drugiej fazy analizy LCA. Do identyfikacji procesów jednostkowych cyklu życia produkcji biogazu w oczyszczalni ścieków w zakładzie mleczarskim wykorzystano analizę zbioru wejść i wyjść (LCI). Wszystkie dane uzyskano z małej, lokalnej mleczarni znajdującej się na terenie Wielkopolski.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.7.10
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/10_muradin.pdf
Languageen angielski
File
10_muradin.pdf 315.07 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?