Big Data for Anomaly Detection in Maritime Surveillance: Spatial AIS Data Analysis for Tankers

Dominik Filipiak , Milena Stróżyna , Krzysztof Węcel , Witold Abramowicz

Abstract

The paper presents results of spatial analysis of huge volume of AIS data with the goal to detect predefined maritime anomalies. The maritime anomalies analysed have been grouped into: traffic analysis, static anomalies, and loitering detection. The analysis was carried out on data describing movement of tankers worldwide in 2015, using sophisticated algorithms and technology capable of handling big data in a fast and efficient manner. The research was conducted as a follow-up of the EDA-funded SIMMO project, which resulted in a maritime surveillance system based on AIS messages enriched with data acquired from open Internet sources.
Author Dominik Filipiak (WIiGE / KIE)
Dominik Filipiak,,
- Department of Information Systems
, Milena Stróżyna (WIiGE / KIE)
Milena Stróżyna,,
- Department of Information Systems
, Krzysztof Węcel (WIiGE / KIE)
Krzysztof Węcel,,
- Department of Information Systems
, Witold Abramowicz (WIiGE / KIE)
Witold Abramowicz,,
- Department of Information Systems
Other language title versionsBig Data i wykrywanie anomalii w ruchu morskim: przestrzenna analiza danych AIS dla tankowców
Journal seriesZeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0860-889X, e-ISSN 2300-5300, (B 7 pkt)
Issue year2018
No4
Pages5-28
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishnadzór morski, dane AIS, wykrywanie anomalii, big data
Keywords in Englishmaritime surveillance, AIS data, anomaly detection, big data
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano wyniki przestrzennej analizy dużej ilości danych AIS z jednego roku w celu wykrycia wybranych anomalii morskich. Anomalie podzielono na trzy grupy: związane z ruchem, statyczne i wykrywanie tzw. loiteringu — każda z nich została przetestowana na podstawie raportów wysyłanych przez tankowce w 2015 roku. Analizę przeprowadzono przy użyciu zaawansowanych algorytmów i technologii big data pozwalających na szybką ocenę dużych wolumenów danych morskich. Badanie zostało przeprowadzone jako kontynuacja projektu SIMMO, w ramach którego opracowano system nadzoru morskiego oparty na wiadomościach AIS wzbogaconych o dane pozyskiwane z otwartych źródeł internetowych.
DOIDOI:10.2478/sjpna-2018-0024
URL https://www.amw.gdynia.pl/images/AMW/Menu-zakladki/Nauka/Zeszyty_naukowe/Numery_archiwalne/2018/2018_4/Filipiak_Str%C3%B3%C5%BCyna_W%C4%99cel_Abramowicz.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?