Innowacyjność w zachowaniach konsumentów seniorów - wybrane aspekty

Tomasz Olejniczak

Abstract

The ageing of the population, which is increasingly visible at the micro level (family) and macro level (the whole of the society), requires in-depth exploration and description, also due to the increasing importance of the segment of senior consumers in the economy. The area of research on consumer behaviour is very broad. The article addresses the issue of recognizing the dimensions of innovativeness in the behaviour of the elderly. Innovation, as a feature of the human personality, manifests itself in varying degrees, reflecting different behaviours towards new phenomena. The aim of this article is to present selected aspects of the research identifying the level of innovation in senior consumers’ behaviour.
Author Tomasz Olejniczak (WT / KMP)
Tomasz Olejniczak,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsInnovativeness in the Behaviour of Senior Consumers - Selected Aspects
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No328
Pages126-137
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkonsumenci seniorzy, zachowania konsumentów, innowacyjność zachowań, ludzie starsi
Keywords in Englishconsumers of seniors, consumer behavior, behavioral innovation, elderly people
Abstract in PolishStarzenie się ludności coraz bardziej widoczne na poziomie mikro (rodziny) i makro (całego społeczeństwa) wymaga dogłębnego poznania i opisania również ze względu na zwiększające się znaczenie segmentu konsumentów seniorów w gospodarce. Obszar badawczy dotyczący zachowań konsumentów jest bardzo szeroki. W artykule podjęto problem rozpoznania istoty/wymiarów innowacyjności w zachowaniach ludzi starszych. Innowacyjność, jako cecha osobowości człowieka, wykazuje zróżnicowane nasilenie, odzwierciedlając się w odmiennych zachowaniach wobec nowych zjawisk. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów dotyczących poziomu innowacyjności w zachowaniach konsumentów seniorów.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_328/12.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?