Elastyczność finansowa a zdolność do inwestycji w czasie kryzysu finansowego na przykładzie spółek publicznych w Polsce

Józefa Gryko

Abstract

This paper examines the impact of financial flexibility on the investment and return on assets of Polish public firms over the period 2003-2013. The results show that the firms can attain financial flexibility primary through holding large cash balances. The analysis covering the global crisis period of 2008-2009 suggests that firms that are financially flexible prior to the crisis perform better than less flexible firms during the crisis and have a greater ability to invest after a crisis perid. There is no significant difference in the return of assets and size of intangible assets of firms
Author Józefa Gryko (WZ / KFP)
Józefa Gryko,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsFinancial Flexibility and Corporate Investment During Financial Crises Based on Public Companies in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No 386
Pages79-88
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishelastyczność finansowa, kryzys finansowy, inwestycje przedsiębiorstw
Keywords in English financial flexibility, financial crisis, corporate investment
Abstract in PolishCelem artykułu było określenie wpływu elastyczności finansowej na zdolność inwestycyjną oraz zyskowność aktywów przedsiębiorstw publicznych w czasie globalnego kryzysu finansowego. Badanie zrealizowano na panelu 78 niefinansowych spółek publicznych notowanych na rynkach GPW w Warszawie w latach 2003-2013. Wyniki badań wskazują, że elastyczność finansowa w większym stopniu przejawia się w utrzymywaniu wysokich stanów środków pieniężnych i ich ekwiwalentów niż w rezerwie wykorzystywanej pojemności zadłużeniowej. Czynnikiem różnicującym przedsiębiorstwa pod względem elastyczności finansowej jest ich wielkość. Analiza wyników badań afirmuje tezę, że przedsiębiorstwa wykazujące elastyczność finansową przed kryzysem mają większe możliwości inwestycyjne po kryzysie. Równocześnie nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy przedsiębiorstwami z elastycznością finansową a niewykazującymi cech elastyczności w zakresie zyskowności aktywów ani poziomu aktywów niematerialnych
DOIDOI:10.15611/pn.2015.386.05
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?