Racjonowanie kredytu w ujęciu neokeynesizmu i postkeynesizmu

Izabela Bludnik

Abstract

Both New Keynesianism and Post-Keynesianism have been studying for years a problem of credit rationing implying that not all of the private agents' demand for money is satisfied by the market. Each of them has its original contribution to the explanation of the behavior observed in the financial markets. Simultaneously, however, they are based on different analytical assumptions. New Keynesian perspective is strongly influenced by neoclassical economics and cannot be reconciled with Post-Keynesian heterodox background. For this reason it is impossible to integrate both theories or even perceive them as complementary. The comparison conducted in the paper proves that Post-Keynesian analysis shows a greater degree of realism and explanatory power than New Keynesian theory. Hence, it seems that in the face of continuing interest in credit rationing Post-Keynesianism can offer more promising directions of further researches than New Keynesianism.
Author Izabela Bludnik (WE / KMiBR)
Izabela Bludnik,,
- KMiBR
Other language title versionsCredit Rationing: New Keynesian and Post-Keynesian Approach
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2014
No1
Pages27-43
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishracjonowanie kredytu, asymetria informacji, sztywności realne, fundamentalna niepewność, wiarygodność kredytowa
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishZarówno neokeynesizm jak i postkeynesizm od wielu lat starają się zgłębić problem racjonowania kredytu, który oznacza, że rynek nie zaspokaja w pełni zgłaszanego przez prywatne podmioty popytu na pieniądz. Każde z podejść oferuje oryginalny wkład w analizę zachowań na rynkach finansowych, ale jednocześnie dokonania te oparte są na diametralnie odmiennych podstawach analitycznych. Wizja neokeynesowska wykazuje bardzo silne wpływy neoklasyczne, które są nie do pogodzenia z heterodoksyjnymi korzeniami postkeynesizmu. Z tego względu wykluczona jest możliwość prostej, mechanicznej integracji obu teorii, a nawet uznania ich za komplementarne. Przeprowadzone w artykule porównanie daje podstawę do stwierdzenia, że analiza postkeynesowska wykazuje większy stopień realizmu, a przez to większą moc eksplanacyjną w badaniach nad funkcjonowaniem rynku kredytowego i możliwością pojawiania się zjawiska racjonowania kredytu od teorii neokeynesowskiej. Wydaje się zatem, że w obliczu niesłabnącego zainteresowania problemem racjonowania kredytu postkeynesizm oferuje bardziej obiecujący kierunek dalszych badań niż teoria neokeynesowska.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2014&nr=1&strona=27&sw=1653
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.078; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?