Productivity of the polish agricultural sector compared to European Union member states in 2004-2017 based on FADN farms

Katarzyna Smędzik-Ambroży , Martyna Rutkowska , Hakan Kirbas

Abstract

The aim of the study was to assess the productivity of the Polish agricultural sector compared to other EU countries in the long-term, encompassing the years 2004-2017. The time range of analyzes covered the years 2004-2017, spatial range of analyzes concerned individual EU countries, and the subjective scope of research included representative farms from these countries. Data was from EUFADN. Therefore, a comparative analysis of synthetic indicators of agricultural productivity in 2004-2006, 2007-2010, 2011-2014 and 2015-2017 was performed. It has been proven that agriculture in Poland, compared to other EU countries, was characterized in the years 2004-2017, almost by the lowest level of resource productivity. The sources of competitiveness of agriculture in Poland in relation to other EU countries result from price differences and not from differences in the productivity of land, capital and labor. The Polish agricultural sector, in the last decade, showed almost the lowest productivity of resources in relation to other EU countries. This was proven by excluding the impact of prices on the differences in resource productivity between EU countries. The increase in the productivity of Polish agriculture is therefore a necessary condition to prevent a progressive decrease in the competitiveness of this sector.
Author Katarzyna Smędzik-Ambroży (WE / KMiGŻ)
Katarzyna Smędzik-Ambroży,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Martyna Rutkowska (UEP)
Martyna Rutkowska,,
- Poznań University of Economics and Business
, Hakan Kirbas - Mehmet Akif Ersoy University
Hakan Kirbas,,
-
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
VolXXI
No3
Pages423-431
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonkurencyjność, rolnictwo, Unia Europejska
Keywords in Englishproductivity, agriculture, European Union
Abstract in PolishCelem opracowania jest ocena zdolności konkurencyjnej polskiego sektora rolnego na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w długim czasie, odejmującym lata 2004-2017. Analizy dotyczyła danych za lata 2004-2017. Przedmiotem badań były kraje członkowskie Unii Europejskiej, a zakres badań obejmował reprezentatywne gospodarstwa rolne z tych krajów. Dane pochodziły z FADN. Dokonano analizy porównawczej syntetycznych wskaźników zdolności konkurencyjnej rolnictwa w latach 2004- 2006, 2007-2010, 2011-2014 i 2015-2017. Dowiedziono, że rolnictwo w Polsce, w porównaniu z krajami UE, charakteryzowało się w latach 2004-2017 najniższą zdolnością konkurencyjną, wynikającą z produktywności zasobów. Polski sektor rolny w ostatniej dekadzie wykazał niemal najniższą wydajność zasobów w stosunku do innych krajów UE. Źródła konkurencyjności polskiego rolnictwa względem innych krajów UE wynikały z różnic cenowych, a nie z różnic w produktywności ziemi, kapitału i pracy. Stwierdzono to na podstawie analiz, w których wyeliminowano wpływ cen na różnice w produktywności zasobów pomiędzy krajami UE. Wzrost produktywności polskiego rolnictwa jest więc koniecznym warunkiem, aby zapobiec postępującemu spadkowi konkurencyjności tego sektora.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.3447
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191246
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?