Where Do The Happiest Children Live? The SWB Of School Children In Europe

Krzysztof Szwarc

Abstract

The purpose of this article is the comparison of selected European countries in terms of quality of life of children aged 8, 10 and 12 years. The analysis includes the following countries: Estonia, Germany, Norway, Poland, Romania, Spain, Turkey, the United Kingdom. There was a survey on the quality of life of children in these countries, as a part of the International Survey of Children's Well-being Children's Worlds (ISCWeB). Psychometric scales were used to evaluate the quality of life: OLS (Overall Life Satisfaction), SLSS (Student Life Satisfaction Scale), BMSLSS (Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale). Their construction is based on various aspects of life which is very important in the proper assessment of child well-being. Such areas were taken into account to construct these scales: family, school, friends, environment and "myself".
Author Krzysztof Szwarc (WE / KPiPS)
Krzysztof Szwarc,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsGdzie żyją najszczęśliwsze dzieci? Jakość życia dzieci w wieku szkolnym w Europie
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No435
Pages112-124
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdzieci, jakość życia, Europa
Keywords in Englishchildren, quality of life, Europe
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie wybranych państw europejskich pod względem jakości życia dzieci w wieku 8, 10 i 12 lat. W analizie uwzględniono następujące państwa: Estonia, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania. W tych krajach przeprowadzono badanie jakości życia dzieci, będące częścią International Survey of Children's Well-being Children's Worlds (ISCWeB). Do oceny jakości życia wykorzystano skale psychometryczne: OLS (Overall Life Satisfaction), SLSS (Student Life Satisfaction Scale), BMSLSS (Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale). Ich konstrukcja opiera się na różnych aspektach życia, co ma bardzo duże znaczenie we właściwej ocenie dobrobytu dzieci. W niniejszym artykule uwzględniono skale psychometryczne, do konstrukcji których wzięto pod uwagę takie obszary jak: rodzina, szkoła, przyjaciele, otoczenie i "ja sam".
DOIDOI:10.15611/pn.2016.435.07
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34959&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruQuality of Life. Human and Ecosystem Well-being
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?