Ekonomiczne uwarunkowania upadłości państw

Bartosz Totleben

Abstract

In the article the author has made an attempt to examine the impact of selected economic indicators on the probability of a state's failure. The concept of a state and its failure is introduced at the beginning, followed by a presentation of some failed states over the last few years. In the next part, using the Cox model, an analysis of the impact of five economic variables (initial and average level of GDP per capita, average level of economic growth, inflation rate and resource curse) on the probability of a state's failure was performed. The analysis covers states established in 1960 and afterwards. It was proven that GDP per capita and average economic growth significantly influences the likelihood of failur
Author Bartosz Totleben (WE / KMiBR)
Bartosz Totleben,,
- KMiBR
Other language title versionsEconomic Conditions of a State's Failure
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages59-73
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpaństwa upadłe, PKB per capita, inflacja, klątwa surowcowa, model proporcjonalnego hazardu, model Coxa
Keywords in English failed states, GDP per capita, inflation rate, resource curse, proportional hazards model, Cox model
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę zbadania wpływu wybranych czynników ekonomicznych na prawdopodobieństwo upadłości państwa. Dokonano konceptualizacji państwa oraz jego upadłości. Następnie przedstawiono skalę występowania zjawiska upadłości w minionych latach. W kolejnej części przeanalizowano za pomocą modelu Coxa wpływ pięciu zmiennych ekonomicznych (początkowego PKB per capita, średniego poziomu PKB per capita, średniego poziomu wzrostu gospodarczego, najwyższego poziom inflacji oraz zagrożenia klątwą surowcową) na prawdopodobieństwo upadłości państwa. Zakres rzeczowy obejmuje państwa utworzone w 1960 roku i później. Udowodniono, że PKB per capita oraz średnia stopa wzrostu gospodarczego istotnie różnicują prawdopodobieństwo upadłości.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.4
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/04_totleben.pdf
Languagepl polski
File
04_totleben.pdf of 08-04-2018
489.7 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?