Rola innowacyjnych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstwa

Adam Dymitrowski

Abstract

The purpose of the paper was to determine the role of business model innovation for company's market activity. The objective was achieved by determining the characteristics of business model innovation, as well as identifying its positive and negative effects. The results of the undertaken literature study point out the significant role of business model innovation in creating company's competitive advantage. Despite the existence of some negative aspects of utilization the concept in business practice, many positive aspects justify the need to innovate in the field of business model by enterprises wishing to obtain long-term market position favorable in comparison to competitors.
Author Adam Dymitrowski (WGM / KMM)
Adam Dymitrowski,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsRole of business model innovation in company's activity
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No9 [CD]
Pages90-95
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel biznesowy, innowacje, efekty
Keywords in Englishbusiness model, innovation, effects
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu było określenie znaczenia innowacyjnych modeli biznesowych dla działalności rynkowej przedsiębiorstw. Cel został zrealizowany poprzez ustalenie cech charakterystycznych innowacyjnego modelu biznesowego, a następnie identyfikację pozytywnych i negatywnych efektów jego wykorzystania. Wyniki przeprowadzonego badania literaturowego wskazują na znaczącą rolę innowacyjnych modeli biznesowych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Pomimo istnienia pewnych negatywnych aspektów zastosowania koncepcji w praktyce gospodarczej, liczne aspekty pozytywne uzasadniają konieczność dokonywania innowacji w sferze modelu biznesowego przez przedsiębiorstwa, pragnące uzyskać długoterminową, korzystną w stosunku do konkurentów, pozycję rynkową.
URL https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?