Bariery prowadzenia działalności jako determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora budowlanego

Paweł Mikołajczak , Robert Skikiewicz

Abstract

The article presents the results of interrelationship analyses between the indicator of intensity of barriers to conducting business and the assessments of financial situation of companies in the construction sector. There was conducted a descriptive analysis of the formation of barriers and the financial situation of enterprises over time and in the breakdown the voivodeships. The basis of the analyzes presented in the article were the data of the Central Statistical Office from business tendency survey conducted on a monthly basis in the construction sector. The time horizon of the analysis presented in the article covered the period from January 2011 to January 2014.
Author Paweł Mikołajczak (WE / KB)
Paweł Mikołajczak,,
- Department of Banking
, Robert Skikiewicz (WZ / KBRiU)
Robert Skikiewicz,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsBarriers to Doing Business as Determinants of Financial Performance of Construction Sector Companies
Journal seriesStudia Ekonomiczne, ISSN 0239-6416, e-ISSN 2084-4395, (B 13 pkt)
Issue year2014
No3
Pages361-380
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishbariery prowadzenia działalności, sytuacja fi nansowa przedsiębiorstw, sektor budowlany
Keywords in Englishbarriers of doing business, financial situation of companies, construction sector
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki analiz zależności między natężeniem barier prowadzenia działalności oraz ocenami sytuacji finansowej firm z sektora budowlanego. Głównym celem artykułu jest ocena wpływu barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze budowlanym na sytuację finansową firm. Zależność ta została zweryfikowana zarówno w skali całego kraju, jak i dla poszczególnych województw. Do określenia siły zależności oraz wpływu zmiany natężenia barier na sytuację finansową firm posłużyła analiza korelacji oraz regresja dwóch zmiennych. Przeprowadzono analizę opisową kształtowania się barier oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw w czasie i w przekroju województw. Podstawę analiz zamieszczonych w artykule stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego z badania prowadzonego w ujęciu miesięcznym metodą testu koniunktury w sektorze budowlanym. Zakres czasowy analiz zamieszczonych w artykule obejmuje okres od stycznia 2011 do stycznia 2014 roku.
URL http://www.inepan.pl/images/pliki/SE/SE%202014%203%20-%20Mikolajczak%20Skikiewicz.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?